Attn! Always use a VPN when RSSing!
Your IP adress is . Country:
Your ISP blocks content and issues fines based on your location. Hide your IP address with a VPN!
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


older | 1 | .... | 4 | 5 | (Page 6) | 7 | 8 | .... | 35 | newer

  0 0

  紫元按:《形意拳基本行功秘法》,著者高降衡先生。此书成书于民国二十四年(1935年)。高先生之师贾大俊先生与形意拳师李洛能则是同时代人,且为同门师兄弟,高降衡则与“半步崩拳”的郭云深为同一辈分。

  在荒唐低劣的
  《六合拳序》中(出自光绪21年前后太谷形意门车毅斋、宋世荣之处),伪戴龙邦称马学礼为“马公”,显然是以晚辈的口吻。原因是古人学艺时不敢乱问具体传承,除非老师告知。而车毅斋从买状图处听说了马学礼从姬龙峰处偷艺、后得授艺(可见买状图也不清楚马学礼出生时,姬氏早已经去世,马氏的老师是“河南府李”,师爷是“南山郑氏”,上面隔两代后才是祖师姬龙峰),于是造出一个马学礼的师兄弟“曹继武”来,可见伪序制作者本来只想让曹继武与马学礼平起平坐的。可是到了后来又看到经改编落款后的、有清雍正13年正月新安王自诚父子落款的“六合十大要论序”(是从清雍正11年3月“河南府李”的
  原“六合十大要论序”改编的落款),想想不对,于是又把
  马学礼降一辈,索性去掉
  王自诚父子,换上曹继武,不仅把
  “六合十大要论序”剽窃成曹继武的作品,同时也把马学礼、戴龙邦都列成曹继武的弟子,这就是最早的、即光绪21年的“曹继武
  六合十大要论”的诞生!(见光绪21年车毅斋师兄弟李广亨在太谷抄录的《心意精义》)但是,太谷伪《六合拳序》已经流传出去(见车氏徒孙刘俭收藏的太谷形意门的《六合拳经》),于是马学礼与戴龙邦在光绪21年就有了
  一个
  ”师伯与师侄的关系“,一个是”师兄弟的关系“的混乱说法。事实上,车氏等既不知马学礼到姬龙峰之间的几代传承表,也不知
  马学礼到李祯之间的传承表(
  马学礼--张志诚---李祯),而在最终决定炮制伪《六合拳序》前的几十年中,车、宋不仅被其师李洛能告知是河南鲁山南门外李祯传戴龙邦父子心意六合拳的,车、宋本人也是这么告诉自己弟子的,这就是为什么无论是山西还是河北形意传人中从民国初以来始终存在有李祯传戴氏父子的说法并记录在出版的形意拳书中。也由于不清楚
  马学礼到李祯之间的传承表,于是不少把
  马学礼与李祯列为”师兄弟“,而既然伪
  “曹继武六合十大要论”中把
  马学礼与戴龙邦列为”师兄弟“,所以也就有人想当然地把马学礼、李祯、戴龙邦并列在一辈中,甚至把马、李也都列成是曹继武门下的师兄弟,或者索性把马、李、戴都列曹继武门下的师兄弟了。按照太谷伪序的说法,是姬龙峰--曹继武--传戴龙邦,戴龙邦成了姬氏的徒孙。那么真正的马学礼、李祯的传承是:姬龙峰--南山郑氏--河南府李--马学礼--张志诚--李祯。。。也就是说伪序中的戴龙邦成了马学礼的师叔,是李祯的曾祖辈的人物。戴龙邦的儿子戴二闾成了李祯师爷辈的人物。。。于是滑稽的事就越加出现了:一百三、四十余岁的戴龙邦化”三百两白银“请曾孙辈的李祯传自己及儿子心意六合拳,曾祖辈、师爷辈的戴氏父子不顾一百三十余岁及一百岁出头,重新回炉,再造心意六合拳。。。奇迹!

  对这种极荒唐、极混乱的传承、辈份与伪造,在山西祁县的真正心意六合拳传人忍无可忍,首先是买状图一支的传人祁县范氏在太原国术社作书指明戴氏父子是李祯所传,而自己祖上是买状图所传,李祯与买状图是亲戚关系,向伪造者表明自己是知根知底的;本来隐忍的戴魁见范氏这么说,一方面惟恐被范氏及国术界误认为是戴家在伪造师承等,一方面也为了揭露造假者,于是让其早期弟子之一的郭映田记录下戴魁口述的《心意拳术学》,其中列出传承表(溯源)、并作”六合心意拳序“,以表明与伪《六合拳序》的不同,当然拳谱其余整个内容绝大部分也不同。因此,范、戴二人直接拿出真正传承表来驳斥
  伪《六合拳序》,而祁县另一位心意拳传人高降衡则以恶搞的方式来驳斥伪序:伪序说是岳飞创心意六合拳并留谱,高氏则说是周侗;伪序说姬龙峰得谱,并据谱重新创出拳,高氏则把姬氏彻底切除,提也不提;伪序把马学礼与戴龙邦牵扯成师伯师侄关系,没有提到李祯,高氏则把马学礼与戴龙邦在拳学传承上一刀切开,取而代之是马学礼与李祯是师兄弟,把李祯拉进来;伪序说曹继武是戴龙邦的师父,高氏则把曹继武从戴龙邦处切除,明确表明曹氏与戴氏没有任何关系,他们把曹氏说成是马学礼、李祯的师父;伪序说戴氏的心意拳是乾隆初学自曹继武,而高氏则说戴氏心意拳是一百几十年后的道光18年及21年分别来自李祯与”牛氏“,与曹氏没有半点关系(高氏的老师是生于1875年左右的贾大俊,贾的老师是生于1820年前后的郭维翰,郭维翰与戴二闾一起向李祯学艺,仅此一点,我们可以一目了然戴氏乾隆初学艺是何等的伪劣)。。。。高氏这种黑色幽默化地恶搞伪《六合拳序》与前述的范、戴二位心意拳传人的方式风格不同。

  0 0

  按:不知为什么在上一篇文章中,发表时始终发不上一些文字,漏掉一大截。所以再单独发在这里。

  紫元按:《形意拳基本行功秘法》,著者高降衡先生。此书成书于民国二十四年(1935年)。高先生之师贾大俊先生与形意拳师李洛能则是同门师兄弟,都是郭维翰门下的。高降衡则与半步崩拳的郭云深为同一辈分。

  在荒唐低劣的伪《六合拳序》中(出自光绪21年前后太谷形意门车毅斋、宋世荣之处),伪戴龙邦称马学礼为马公,显 然是以晚辈的口吻。原因是古人学艺时不敢乱问具体传承,除非老师告知。而车毅斋从买状图处听说了马学礼从姬龙峰处偷艺、后得授艺(可见买状图也不清楚马学 礼出生时,姬氏早已经去世,马氏的老师是河南府李,师爷是南山郑氏,上面隔两代后才是祖师姬龙峰),于是造出一个马学礼的师兄弟曹继武来,可见伪序制作者本来只想让曹继武与马学礼平起平坐的。


  可是到了后来又看到经改编落款后的、有清雍正13年正月新安王自诚父子落款的六合十大要论序(是从 清雍正113河南府李的原六合十大要论序改编的落款),想想不对,于是又把马学礼降一辈,索性去掉王自诚父子,换上曹继武,不仅把六合十大要论序剽窃成曹继武的作品,同时也把马学礼、戴龙邦都列成曹继武的弟子,这就是最早的、即光绪21年的曹继武六合十大要论的诞生!(见光绪21年车毅斋师兄弟李广亨在太谷抄录的《心意精义》)

  但是,太谷伪《六合拳序》已经流传出去(见车氏徒孙刘俭收藏的太谷形意门的《六合拳经》),于是马学礼与戴龙邦在光绪21年就有了一个是师伯与师侄的关系,一个是师兄弟的关系的混乱说法。事实上,车氏等既不知马学礼到姬龙峰之间的几代传承表,也不知马学礼到李祯之间的传承表(马 学礼--张志诚---李祯),而在最终决定炮制伪《六合拳序》前的几十年中,车、宋不仅被其师李洛能告知是河南鲁山南门外李祯传戴龙邦父子心意六合拳的, 车、宋本人也是这么告诉自己弟子的,这就是为什么无论是山西还是河北形意传人中从民国初以来始终存在有李祯传戴氏父子的说法并记录在出版的形意拳书中。


  也由于不清楚马学礼到李祯之间的传承表,于是不少把马学礼与李祯列为师兄弟,而既然伪曹继武六合十大要论中把马学礼与戴龙邦列为师兄弟,所以也就有人想当然地把马学礼、李祯、戴龙邦并列在一辈中,甚至把马、李也都列成是曹继武门下的师兄弟,或者索性把马、李、戴都列曹继武门下的师兄弟了。


  按照太谷伪序的说法,是姬龙峰--曹继武--传戴龙邦,戴龙邦成了姬氏的徒孙。那么真正的马学礼、李祯的传承是:姬龙峰--南山郑氏--河南府 李--马学礼--张志诚--李祯。。。也就是说伪序中的戴龙邦成了马学礼的师叔,是李祯的曾祖辈的人物。戴龙邦的儿子戴二闾成了李祯师爷辈的人物。。。于 是滑稽的事就越加出现了:一百三、四十余岁的戴龙邦化三百两白银请曾孙辈的李祯传自己及儿子心意六合拳,曾祖辈、师爷辈的戴氏父子不顾一百三十余岁及 一百岁出头,重新回炉,再造心意六合拳。。。奇迹!


  对这种极荒唐、极混乱的传承、辈份与伪造,在山西祁县的真正心意六合拳传人忍无可忍。

   

  首先是买状图一支的传人祁县范氏在太原国术社作书指明戴氏父子是李祯所传,而自己祖上是买状图所传,李祯与买状图是亲戚关系,向伪造者表明自己是知根知底的;

   

  其次,本来隐忍的戴魁见范氏这么说,一方面惟恐被范氏及国术界误认为是戴家在伪造师承等,一方面也为了揭露造假者,于是让其早期弟子之一的郭映田记录下戴魁 口述的《心意拳术学》,其中列出传承表(溯源)、并作六合心意拳序,以表明与伪《六合拳序》的不同,当然拳谱其余整个内容绝大部分也不同。


  因此,范、 戴二人直接拿出真正传承表来驳斥伪 《六合拳序》。

   

  而祁县另一位心意拳传人高降衡则以恶搞的方式来驳斥伪序:伪序说是岳飞创心意六合拳并留谱,高氏则说是周侗;伪序说姬龙峰得谱,并据谱重新 创出拳,高氏则把姬氏彻底切除,提也不提;伪序把马学礼与戴龙邦牵扯成师伯师侄关系,没有提到李祯,高氏则把马学礼与戴龙邦在拳学传承上一刀切开,取而代 之是马学礼与李祯是师兄弟,把李祯拉进来;伪序说曹继武是戴龙邦的师父,高氏则把曹继武从戴龙邦处切除,明确表明曹氏与戴氏没有任何关系,高把曹氏说成是马学礼、李祯的师父;伪序说戴氏的心意拳是乾隆初学自曹继武,而高氏则说戴氏心意拳是一百几十年后的道光18年及21年分别来自李祯与牛氏,与曹氏没有半点关系(高氏的老师是生于1875年左右的贾大俊,贾的老师是生于1820 年前后的郭维翰,郭维翰与戴二闾一起向李祯学艺,仅此一点,我们可以一目了然戴氏乾隆初学艺是何等的伪劣)。。。

   

  高氏这种黑色幽默化地恶搞伪《六合拳 序》,与前述的范、戴二位心意拳传人的方式风格显然不同。

  而山西国术促进会的刊物《国术体育旬刊》也连续刊文来驳斥伪序。

   

  太原形意门人还在上世纪八十年代处整理出的李洛能遗著中也猛扇太谷伪造者的耳光,李氏遗著中居然也没有半点曹继武的影子  练“心意拳”的高降衡为什么把自己的著述称为“形意拳”?这与“心意六 合拳”安大庆的弟子宝鼎把自己的著述称为“形意拳”是一个道理,那就是:上世纪三十年代形意拳书藉已经出版了多本,心意拳(心意六合拳)书籍一本也没有出 版,而李洛能传弟子时也是说是心意拳,但因山西、河北人的发音问题,李洛能在河北的传人就以为是形意拳,而孙禄堂、李剑秋等又率先以“形意拳”之名出版书 籍,其他形意拳传人也纷纷出版书籍,本来在太谷李洛能的弟子还是称“心意拳”的,如车的碑文,李广亨收藏的拳谱《心意精义》等等,但后来也受了出版物的影 响,在出版书籍时也改称“形意拳”。当然也有坚持太谷最原始称呼的如上世纪末李复祯的传人太原的张友林其出版的书名依然是“心意拳”,而宝鼎、高降衡也是 受大量形意拳出版物的影响,误以为“形意拳”的名堂是正确的,于是在他们出版的书名上也改成形意拳。

  该书师承表中,高降衡把曹继武列为马学礼、李祯的老师,却未列为戴龙邦的老师,把马学礼、李祯并列在一个辈份中,把李祯列为戴龙邦子文量(大闾)、文薰 (二闾)及妻侄郭维汉的老师,又把戴龙邦列在大闾、文薰二闾、郭维汉及李洛能之上。这说明高降衡对河南心意六合拳传承中马学礼是李祯的师爷的情况不了解, 所以把他们列为平辈。

  而从高的自序中可知,高熟悉伪文《六合拳序》,被伪文搞晕了:一方面他的老师贾大俊告诉他戴家的心意拳来自李祯,但伪《六合拳序》中说来自岳飞,并由曹继武传给了戴龙邦,戴龙邦当然传给了自己的儿子们。怎么办?

  于是他采取了一个折中的,又十分滑稽的方法来写传承表,与他自序文相呼应:

  首先以周侗传岳飞,岳飞是继承人,来表示与伪《六合拳序》中的岳飞是创始人的说法不同。而把岳飞的部将牛皋说成是闻周侗传岳飞心意拳的大名而去拜岳飞为师 的(高降衡对“宋史”“岳传”中的人名如把周侗写成周通,及人物情况一概稀里糊涂),于是自编了一个牛皋的后代“牛希贤”,来说明经过六、七百年,周侗传 岳飞的心意拳没有断过,比仅凭得了一本拳谱自悟出来的姬际可强多了,于是把姬际可也给“宰”了,提也不提,也表示与伪《六合拳序》中姬际可得谱创拳的说法 不同。编造出一个“牛希贤”来,如同编造周侗发明心意拳,也是高降衡用来否定伪《六合拳序》中姬际可谱创拳的说法的。但是上世纪三十年代戴奎的拳谱中只有 教戴家螳螂拳的金世魁及教戴家心意拳的李祯,可见“牛希贤”、“曹继武”并不存在,如果存在,戴奎既然记录了金世魁、李祯,绝无不记录“牛希贤”、“曹继 武”的道理!因为如果真实存在“牛希贤”、“曹继武”传戴家拳艺,戴奎记载之,戴家的心意拳岂不更能显贵?!可笑的是,高降衡编造“牛希贤”六十多年后, 祁县曹继植更加发挥起来了,编造了一个“牛希贤”的先人与戴龙邦的先祖戴伯苗的交往,把正儿八经的戴家的心意拳传承搞成娱乐化。

  其次,高降衡把伪《六合拳序》中的曹继武列为马学礼、李祯的老师,而不列为戴龙邦的老师。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系清楚的话,那么他这么列表, 是在故意扇伪《六合拳序》的耳光。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系不清楚而这么列表的话,是在表示对《六合拳序》的半否定,即:高的老师贾大俊告诉他 戴家的拳是李祯传的,不是什么曹继武传的,所以不能按照《六合拳序》中“曹继武传戴龙邦”那么列,为了避免矛盾,戴龙邦上面索性不列谁是老师,把曹继武则 列为马学礼的老师,显得滑稽可爱。

  再者,从高降衡的自序中的“学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八 年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来店就 食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。”也可知,高对戴氏家谱、人物姓名的真正写法,所处年代,一概无知。其高文中“道光十八年、道光二十一年”又似在故意重 扇《六合拳序》耳光子,因为从“乾隆十五年戴龙邦作序”到“道光十八年、道光二十一年”戴龙邦还在请老师给儿子们授拳,脑筋正常之人是绝对认为在搞笑的。
  事实上1841年所谓“因替牛希贤修建住宅而感动牛希贤前来传授戴氏父子”,是高衡降张冠李戴了,戴隆邦是非常有心机的人,见李祯不愿轻传,数年后暗暗花了三百两白银替李祯改建住宅,李祯一日返回家乡竟然不识自家房屋,询问后因感动再赴社旗,戴氏父子始得真传。而光绪21`年出自太谷形意门车、宋的《六合拳序》,居然说戴龙(隆)邦生于康熙52年(1713年),被提前了近80年(戴隆邦为明初戴氏19世孙,如此,戴氏前18代祖宗就平均活了不足18岁,大部分都夭折。而道光21年即1841年,一百二十八岁的戴隆邦居然为儿子们请老师学武)。车的徒孙太谷吴殿 科先生在《戴龙邦先生传略》一文中说戴龙邦卒于嘉庆七年(1802年),终年九十岁。也 即戴龙邦死了几十年后,又复活(或者按照阿胡的Q想,是诈死)再请李祯传儿子们,而且复活后过了几十年又传1809年出生、37岁即1846年才开始学 艺、学了10年,即1856年才毕业的李洛能(按车氏自家记载:清咸丰六年即1856年,李洛能先生正式收车二即车毅斋为徒,精通文笔的孟勃如将李洛能取 名为李飞羽、字能然,将女婿‘车二’取名为车永宏、字毅斋。从此,李洛能先生将戴氏‘心意拳’悉心传授与车毅斋),并且复活后一百四、五十岁时还参加抗捻 匪、太平天国军之战。复活后的戴龙邦感觉自己老师曹继武徒有虚名,当年教他的心意六合拳屁用也没有,是个大骗子,骗了自己的钱财与光阴。。。所以情愿让儿 子拜自己曾孙辈的李祯为师再学,自己也跟着想,真是不耻下问啊!。。。而那时真实的1、790年出生的戴隆邦的还没有成亲,十来岁就夭折了,更勿论有子嗣 了!  高氏自序中其他谬误不少,紫元只以深色表示出,不再具体指出。


  附:《形意拳基本行功秘法》  国术一道,由来已久。虽代有名流,然其教多属口传,且尝授艺不授意,攻斯术者,若无专书以考,每抱向隅之叹!近夫国民精神蒌糜不振,西人称为东亚病夫!先 知觉者,为保存国粹,复兴民族计,感武术之需要,诚教国之药石,于是竭尽其力,以倡导之。向不轻视于人之拳谱精义,亦多见诸著述,公示于人耳。余友高君殿 卿,酷好斯道,精天形意拳,每工作之暇,必同二三知己,悉心研究,偶然兴高采烈,通宵达旦,未见有情容。乙亥之春,君将其所学编定成书,定名为《形意拳基 本行功秘法》。其练法,必先从基本着手,首站丹田次练六合,使丹田之气灵活无滞,再将心神意气,手眼身法步,贯注一气,不有空隙,则内外六合成功。其次本 五行相生、相克之道,以究劈钻崩炮横五拳,精而后再习,形象暨各种器具,务要仲缩自如,纵联敏捷,一发而人不及避,且此拳势虽单纯,不若花着可以悦人耳 目,然一拳精,而后习以他拳,不令学者有贪多不确之弊,亦斯拳之所长也,若能彼此基础练法纯功习练,左右互易,进退连环。须由熟而求精,尤以实用为贵,如 此沿可适其极也。是年,余流学并院,适君长院会计,时欲将其手著问世,询诸余志,余以此拳诚有裨益于社会,然个人于此道向无研究,可谓寡闻浅见,故不敢忘 言,就管见所及,而弃于书站,聊作介绍可耳。

  中华民国二十四年夏 古陶李乡亭敬叙于太原并州学院

  自序

  余幼时最喜运动,读书之暇,尝习国术以自娱,然以派别悬殊,无所适从。十五岁时,有乡人贾翁大俊者,好道貌岸然学,精形意拳,声望素著,远近闻名,余仰其 道,以师事之,赖翁耳提面命,历十数寒暑,而行功未敢可断,其所讲之理论及应用,至理名言,所谓集思广益,精通艺术者也。其后游学苏州,得遇长隆镖局左炳兴君(晋文水人),时蒙君指导之,余于是益信国术之精奥玄妙,绝非旦夕可立待而成,是以益不敢自信,而愈觉不足。乙 亥之春游并门,正值本省盛倡国术之际,务以发扬武德,健身强国为目的,各地各流,一时云集,诚可谓武术中兴,千载佳会,硕宿高隐,献艺社会,绝不敢饶舌以 误世,然慨世之国术名家,偶有心得,必珍藏之陋习相演,今古皆然,而衣钵于是失真传焉。余有感于斯,就余师所传之形意拳基本行功之方法,及各路姿势之原 意,和盘托出,间有参以已意者,亦为实际上所应有,断乎不度察也。愿作初学者入门之途径,及研究期巡者之一参考书可耳。何受海内外方家以指正,实所企章。

  第一编

  第一章 绪言

  形意拳之基础功夫,在乎锻炼丹田六合以及五行十二形各式。得其全者可以祛病延年,安**民;得其一总者,亦可壮胆、涨力、护体、击敌,效用至广也。然而抄 袭相传,残缺难全,置丹田而不论者有之,弃六合而不究者有之,欲成大道,不亦难乎?余不揣浅陋,就吾师所传原势,绘图著说,并将用气、周天、得真等秘法, 以及斯拳之各要诀付印问世。通斯拳者固可作为参考,而初学者亦可藉以升堂入室矣。

  第二章 溯源

  形意拳相传为宋人周通所发明,武穆得其传者,仅岳武穆一人。武穆名飞,字鹏举,河南洛阳人。父早亡,事母至孝,少负节气,足智多谋,自得周 翁拳法,便殷勤行持。陕西牛皋闻名往访,至则周翁已死,遂与武穆为莫逆至交,尽得斯拳之奥妙。后金兵侵境,武穆等大破之,于是诚震遐迩。世常言:撼山易, 撼岳家军难,可见其武功为如何矣!异乎金元数代,鲜究斯技,以至几迭流传。降及明末清初,薄州姬隆风访师终南,得武拳谱,归而依法精练,斯拳乃得重兴,后传继武。继武苦学十二载,功方成,康臣癸酉。联甲三元,钦全为陕西大远总都督。后告归籍,传河南马学礼。学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来 店就食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。闻龙邦好友尚义,故来访究竟,而邦不知也。后以贤之举动异于常人,卒为龙邦所发觉。贤被洁无奈,乃俱道所以。文量、 文薰、维汉等三人自此遂以师礼事之。某夕,雷声叠作,大雨倾盆,贤忽仰天而叹,良久不语,时家屋残败,适逢大雨,想已倾圯矣,故不乐。文量等交相劝慰,并 杂以他言,后亦渐安。嘉宾数日天晴,文量等达龙邦之意,暗差店伙携款人陕,代贤大兴土木,历一载有半,屣方成。隔数年,贤思归,龙邦父子留之不听,及还其 庄,见屋已变,心怪之,而不敢虐人,询著邻人,始知颇末,于是大为感动,据有间,复至广盛店,尽传奇所知。阙后李洛能摹技往访,至则希贤已就术矣。文量等 以其远道访师,行端情诚,遂与之相友善,于是四人日究斯技,行功弗辍。

  咸丰间,捻匪作乱,清帝派兵征伐,随之就禽,四人皆有功焉,龙以文薰为最,故匪平之后,赦赐黄马褂以表其功,光绪初,文量等以年老归里,戴五昌、戴梁栋、朱氏、温老六、贾大俊因得其传,余事贾翁有年,聆其述传如此。

  附识:1.迄今流传各地者,因为祥确,故从略。2.文薰即二闾,世以龙邦为二闾,误矣。盖乃二闾之父也。   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

   


  ——王维洛:愚公移沙──上海是三峡工程的最大受害者

  作者:王维洛

  当水库淤满了砾石泥沙,大坝也就成为危坝,在洪水的压力下随时可能溃塌。为了挽救大坝,就必须把水库中的砾石泥沙挖出来,再想方设法将其送入大海──愚公移沙。关键是移沙的成本。现在通过三峡大坝的泥沙每年只有一亿多吨,三亿多吨淤积在三峡水库或者上游的水库中。愚公移沙的平均成本按每吨一千元人民币计,每年的成本为三千亿元人民币。而三峡工程的每年发电销售额不过二百多亿元。

  上海是三峡工程最大受害者

  一九八六年中共中央和国务院决定组织三峡工程可行性论证,分为十四个专业组,其中一组为生态环境组,组长是马世骏,顾问是侯学煜,马、侯均为中科院学部委员、中国最著名的生态环境学家。当时担任中国科学院成都山地灾害与环境研究所主任的陈国阶是生态环境组成员。二一四年六月十四日陈国阶在凤凰网评论频道的“三峡工程、水坝建设与环境研讨会”上做了《三峡工程环境影响再认识》的报告,谈到了“上海是三峡工程的最大受害者”。中国许多媒体跟进报道,对社会的震动很大,因为这个资讯和老百姓之前听到的三峡工程对生态环境“利大于弊”的结论是截然矛盾的。

  一九八八年三峡工程可行性论证完成,生态环境组的结论是:三峡工程对生态环境的影响是弊大于利。为了缓和与领导的矛盾,马世骏在弊大于利后面再加上了半句话:但是许多不利影响是可以通过人为措施加以限制的。侯学煜坚决不同意加这半句,拒绝在生态环境的报告上签字。没有签字的还有北京大学生态学教育与研究中心主任陈昌笃。但此时三峡工程可行性论证领导小组对三峡工程的生态环境影响“利大于弊”的结论早已形成。

  一九八九年三峡工程反对派因六四事件受到政治诬陷,罪名是反对邓小平的四项基本原则,为动乱做舆论准备等。坚决反对三峡工程的侯学煜也因此受到牵连,从此对三峡工程的生态环境影响至死一言不发。一九九二年一月国务院在没有有效的生态环境影响报告的情况下批准了三峡工程,三月中共中央政治局批准了三峡工程,四月全国人大代表在三峡工程对生态环境影响是利大于弊的资讯基础上也通过了三峡工程。

  陈国阶以当事人的身份指出,他所签字的三峡工程可行性论证生态环境组的结论是弊大于利,而不是利大于弊。和参加三峡工程可行性论证而对工程持反对意见的陆钦侃、郭来喜、陈昌笃等一样,陈国阶也因此没有被选为科学院院士或工程院院士,尽管他们的学术水准已经达到或超过了院士的水准。

  上海的形成与三峡工程的得失

  上海位于长江入海口,是依靠长江等河流携带下来的泥沙形成的,其成陆的时代并不长。三千年前,上海的市中心区浦西、浦东和其他一些区域仍处在海平面之下。根据Ren M.和C. Tseng的研究,在过去的二千到三千年中,长江河口增加陆地面积达九千三百平方公里。长江等河流携带下来的泥沙淤高了海滩,逐渐出现了浦西、浦东这样的陆域,这才有了上海。依靠长江泥沙形成的土地,依靠长江的水,依靠长江的舟楫交通之便,依靠上海人的辛勤努力,上海成为了世界的大都市。因此,没有长江就没有上海,没有长江的泥沙就没有上海立足的土地。黄万里这个上海的儿子在《哭三峡大坝开工》一诗中指出(长江)“含泥润溽滩涂厚”这一自然过程造就了上海、长江三角洲、长江中下游平原。黄万里生前认为三峡大坝永不可建的理由之一就是:从自然地理观点,长江大坝拦截水沙流,阻碍长江三角洲入海口处每年数量巨大的造陆运动。

  三峡工程是否可行?就看工程的得和失比例如何,这包括经济、生态环境和社会的所有得失。简单地说,如果得到比失去的大,工程是可行的,如果失去比得到的大,工程就是不可行的。

  三峡工程的得讲得很多,世界上装机容量最大的水电枢纽,平均每年八百四十亿度的发电量等等。但是失讲得很少,淹没了库区六百平方公里的土地,迫使一百五十万人迁移,涉及诸多稀有物种等等,对上海的损失则根本没有讲到。本文只谈三峡工程对上海的未来土地资源的影响。

  上海是中国房地产价格最高的地方,可谓寸土寸金。二一三年这一年上海土地出让金的收入二千二百六十二亿元人民币,而官方公布的三峡工程总造价是二千亿元人民币;上海每天土地出让金的收入为六点二亿元人民币,三峡工程平均每天的发电收入为零点八一亿元。上海市人均耕地仅零点二六亩左右,常住人口增长迅速,土地需要用量大,到二年新增土地需要用量达二百八十六平方公里至五百平方公里,但潜在土地资源有限。陈国阶指出:“在三峡大坝修建之前,上海的陆地面积平均每年要向海洋方向伸出四十米”。这对土地稀少的上海是怎样的一笔财富!可以说这是上海未来发展的潜力所在!假设上海地区造陆的厚度需要四米,泥沙容重为每立方米一点六吨,长江入海泥沙量中的零点二亿吨是用于为上海造陆,那么上海每年新增加的陆地面积就是三点一二五平方公里。相反,如果长江口入海泥沙量不足,海水运动就会对长江三角洲入海口的陆地发生侵蚀,上海的陆地面积不但不会增多,反而会持续减少,比如每年可能减少三平方公里的土地。特别在全球气候变暖,海平面上升的状态下,保证长江口自然状态下的泥沙入海量对于上海来说就尤为重要。可以看到,仅仅是三峡工程对上海造成的造陆面积的损失就已经超过了三峡工程的全部发电所得。所以三峡工程的损失比所得要大,工程不可行。

  拆除三峡大坝和愚公移沙

  解决这个问题的最好办法就是拆除三峡大坝,让长江回复到原来的自然状态,保障长江口的泥沙来量。理由是,目前三峡水库中的泥沙还不是很多,大坝还有拆除的技术可能。再过几年,三峡水库中的泥沙淤积量增加,要想拆就拆不掉了。那时拆除大坝,三峡水库中的泥沙就会淹没大坝下游长江荆江河道,造成江汉平原洪水泛滥。从经济上来看,三峡工程的百分之八十多的资金来自老百姓缴纳的三峡基金和后续的水电基金,老百姓的投资是一分收益未得。拆除大坝对主要投资者来说没有经济损失。如果不拆除大坝,老百姓还需继续缴纳有关基金,因为后三峡工程一期尚未完成,即使完成一期还需要继续上二期、上三期。最后,三峡工程平均每年八百四十亿度电有许多替代方案,比如中国家庭使用节电的冰箱、洗衣机、厨房设备,每年起码可节约两个三峡工程的发电量。所以拆除三峡大坝是最优的选择。

  如不拆除三峡大坝,就必须愚公移沙。毛泽东有篇文章叫《愚公移山》,说是两座大山挡住了愚公家的路,他决心把山挖平。子子孙孙无穷无尽,不必担心山挖不平。愚公的问题是没有考虑移山对生态环境影响,也没有考虑移山的成本与所得之间的关系。愚公做对的一点就是把挖山的泥石挑到大海里去了,而没有填在河道中。听说中国现在还成立了愚公移山研究会,毛泽东的孙子出任主席。恐怕将来中国人不是要愚公移山,而是愚公移沙。

  未建三峡大坝时,长江三峡河段保持冲淤平衡,通过宜昌站的平均每年泥沙量为五亿吨,就是说上游来的泥沙和当地产的泥沙共五亿吨全部通过三峡河段下泄,最后经长江口入大海,三峡河段没有淤积的泥沙。三峡大坝建成后,即使采用“蓄清排浑”措施,每年也约有三亿吨泥沙淤积在水库中。黄万里先生指出,三峡水库的砾石淤积问题将更为严重。为了防止出现砾石淤积和泥沙淤积,李鹏提出的对策就是在三峡大坝上游建造大坝,阻挡进入三峡水库的砾石泥沙。比如最近投入发电的金沙江溪洛渡大坝工程的目标之一就是为三峡工程阻挡三十年的砾石泥沙。这个办法只能把三峡水库的淤积问题在时间轴上向后推移,并不能根本解决三峡水库的淤积问题,更不能解决长江口泥沙量减少带来的问题。三十年后溪洛渡水库的库容被淤满,需要建新的大坝来接替这个任务。总有一天,长江上可以建设大坝的坝址都建造了大坝,坝后的水库中都淤满了砾石泥沙,那时长江的洪水危害不是变小了,而是更大了,被泥沙壅高水位的洪水具有更大的破坏能力。当水库淤满了砾石泥沙,大坝也就成为危坝,在洪水的压力下随时可能溃塌。为了挽救大坝,就必须把水库中的砾石泥沙挖出来,再想方设法将其送入大海──愚公移沙。关键是移沙的成本。现在通过三峡大坝的泥沙每年只有一亿多吨,三亿多吨淤积在三峡水库或者上游的水库中。愚公移沙的平均成本按每吨一千元人民币计,每年的成本为三千亿元人民币。而三峡工程的每年发电销售额不过二百多亿元。

  上海是三峡工程的最大受害者,如果三峡工程运行百年,上海失去的可以成陆的面积就超过三百平方公里,这里还没有考虑河口泥沙减少后可能发生的土地被侵蚀现象,没有考虑受三峡工程影响长江口水量的减少、水质的下降、海水倒灌、长江口拦门沙的形成、上海港航运条件变坏、东海鱼群食物量减少等等对上海极为不利的其他影响。

  --原载《争鸣杂志2014年8月号》

   


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  要大学七不讲的中央领导人至今不敢承认是自己主张,很缩头乌龟         颜紫元

   

  前一阵子教愚部长比前几年要大学七不讲的中央领导人还是强多了,最多是个表现无知无畏的公共小丑,比嘴里喊着制度自信,实际上连自己讲得话也不敢承认的、情愿当缩头乌龟的强。

   

  自己的话为什么不敢承认?原来那七不讲很下三烂,是典型的无赖领导人之语,完全逆人类发展的历史潮流,如果承认了他就自取灭亡了,就同那个教愚部长一样,大陆人民、海外华侨、世界各国人民就都会看穿他无赖的真面目,他将演不下去戏,也只好去死了。


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  有人说我太偏激,我笑了:他们能贪几个亿,你不觉得偏激,他们能饿死几千万,你不觉偏激,他们能整死几千万,你不觉偏激,他们能拿枪对着民,你不觉的偏激,他们能强折、强赶、封杀、失踪…他们能吃喝万亿元,你不觉偏激?而我仅仅是写出来,就偏激?——陈丹青                                          


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

                 让国人脸红!崔永元套出的震撼!

  http://hi.baidu.com/�������2/blog/item/3a72ffab201a0cde7dd92a46.html

              

                  [转载]崔永元套出的 <wbr><wbr>让国人脸红的震撼!

      丁大卫是美国个人。我认识他是在电视上。这个美国人带给了我深深的感动。我受到深深感动的这天是中央电视台《实话实说》节目组请到了丁大卫。我打开电视,就听到丁大卫在与崔永元唠嗑。崔永元老笑,而丁大卫很诚恳的样子。

      丁大卫的故事是这样的:5年前,美国青年丁大卫来到中国。他到了中国一所最普通的郊区小学教学。这个美国青年因为做人与教学深得人的喜欢,后来居然当上了校长。大概是1998年底,想到中国西部去看一看的丁大卫到了甘肃兰州。他到西北民族学院应聘当大学教师。丁大卫不是一个能侃的人,机智的崔永元是这样“套”丁大卫的。
                [转载]崔永元套出的 <wbr><wbr>让国人脸红的震撼!

      “丁大卫,你去大学应聘的时候,是不是这样说的:‘我曾是一名小学教师,积累了一些教学经验,所以来你校应聘大学教师?’”没想到丁大卫这样回答:“大概就是这样的。”大卫的话让现场很多观众都会心地笑了。

      更有意思的还在后头。学校给大卫定的工资是每月1200元。大卫去问别人,1200元在兰州是不是很高了?别人说,是算高了。于是,大卫主动找到学校,让人把工资降到900元。学校一再坚持,大卫不让,说:怎么也不能超过1000元。最后,学校给他每月950元。这段经历本来很好笑,但是我注意到现场没一个人笑。

      崔永元问:“大卫,你每月工资够用吗?”大卫说:“够了,我每月的钱除了买些饭票,就用来买些邮票,给家里打打电话,三四百元就够了!”

      我听见观众中有不少人“哇”地一声发出惊叹。我知道是有人灵魂受到触动了,而这种触动是我们的教科书和父母的教化所达不到的。而真正让我感动的还是以下一幕:

  别出心裁的编导在做这一期节目时,让丁大卫带来了他所有的家当. 一只还不及我们平常出门旅游背的那么大而“内容”丰富的帆布袋。而让我们怎么也想不到的是,这便是一个美国青年在中国生存5年积累下的我们肉眼看得到的财富。崔永元让丁大卫向大家展示一下他的家当,大卫的脸红了一下,打开了他的帆布袋,里面的东西是这样的:

      1、一*大卫家乡足球队的队帽。他戴着向人展示时,我看见了他眼里的骄傲。
      2、一本相册。里面是他亲人、朋友,还有他教过的学生的照片。
      3、一个用精致相框镶好的一家人温馨亲昵的合影(大卫从包里掏出时,相框面上的玻璃被压碎了,大卫的脸上露出不易察觉的心痛的表情。不一会儿,节目组的人把一个赶着去买来的相框送给了大卫。中央台这一着似平凡的举动令我感动和叹服,它那么及时地体现了善解人意的内涵和我们对外国友人的尊重)。
      4、两套换洗的衣服,其中有一件军装上装。那是大卫爸爸年轻时当兵穿过的,整整40年了。大卫向观众展示时,很有些骄傲地说:因为它漂亮啊!
      5、一双未洗的普通的运动鞋。那甚至不是一双品牌球鞋,大卫将它拿出来的时候,说什么也不让崔永元碰一下,他说:“这鞋很臭的!”
      6、几件以饭盆、口杯、牙刷、剃须刀为阵容的生活必需品。
      7、一面随身带着的鲜艳的五星红旗。

                       [转载]崔永元套出的 <wbr><wbr>让国人脸红的震撼!
                           大卫的鞋子

      当美国青年丁大卫将一面中国国旗打开,向现场的观众展示时,偌大的演播厅里鸦雀无声,现场乐队深情地奏响了《我的祖国》的旋律。崔永元问大卫:你怎么会时时将五星红旗带在身边?丁大卫说:我时时带着它,就是为了提醒自己,我现在是在中国,我要多说美丽的中文,有人到我房间里来,看着墙上挂着的五星红旗,也会缩小我们之间的差距。再说,看到这面国旗,我就会告诫自己:你现在是一位中国教师,你要多为中国教书育人。

      丁大卫的普普通通的话,让我从另一个角度认识了我们的国旗,也让我的眼泪不听话地掉下来。当崔永元问丁大卫在中国感觉苦不苦时,丁大卫说,很好的,比如这次你们中央台就让我这样一个平凡的人来做嘉宾,而且还让我坐飞机,吃很好的饭菜。我看见崔永元有些不好意思地脸红了,他幽默地说:“我觉得你挺像我们中国的一个人?雷锋!”丁大卫想了想,说:“还真有点儿像。”大伙儿“轰”地一声善意地笑开了。

      “只是,雷锋挺平常的,他只是一个凭良心做事的人,这样的人不应该只有一个,每个人都应该做得到的!”他认真地补充道。没有人再笑了,就连崔永元的脸上都显出了小学生的表情。节目快结束时,崔永元对丁大卫说:“丁大卫,你听到过人家对你的评价吗?”丁大卫笑笑说:“没有!”崔永元说:“好,现在我们就让你来听听。”我们于是看到了这样一组外采镜头:

      许多丁大卫的同事,丁大卫教过的学生,以及学生的家长在镜头前交替着出现,他们一一地说着丁大卫的可敬与可爱之处,有的人情到深处时,甚至泪盈于眶。一个大学女孩对着镜头说:“丁老师从来没骂过我,但我真的好怕他啊,因为我怕看他因我而失望的样子!”而最后我们看到的一个镜头是:丁老师教过的那所小学的孩子们,一个个争着抢到镜头前流着泪喊:你回来教我们吧!

       我们看见,丁大卫不敢再看大屏幕,他深深地把头埋下。一个美国青年,却在中国得到了人世间最珍贵的东西,爱我们的国家,我的心为之一颤。朴素的平凡的甚至不很英俊的丁大卫,给我们上了最有教益的一课!这样的一课,我们的课本上是没有的!

  [转载]崔永元套出的 <wbr><wbr>让国人脸红的震撼!


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  这是抗日战争中英勇殉国的271名国军将领名录。应该铭记他们,他们是我们华夏民族真正的英雄!<div> </div><div>谁是中流砥柱?谁在掩盖历史真象?为这些民族英雄正名,向这些民族英雄致敬。</div><div> </div><div>八年抗战,国军师级以上将军阵亡两百人,据不完全统计抗日战争中牺牲殉职的271位国民党将领(上将19人,中将81人,少将171人)陆军总共阵亡、负伤、失踪三百二十一万一千四百一十九人,空军阵亡四千三百二十一人,毁机二千四百六十八架,海军舰艇几乎全部损失。</div><div> </div><div>自一九二九至一九三三年,从中央军校毕业了大约二万五千名军官,这些军官中有一万名牺牲在一九三七年七月至十一月。</div><div> </div><div>在八年全面抗战中,国军和日军有很多次大的会战,国军官兵整连、整营、整团地为国捐躯者,屡见不鲜。例如,在一九三七年的淞沪抗战中,国军官兵每小时的死伤数以千计,主力各师补充兵源竟达四、五次之多,团级以下军官和士兵伤亡高达三分之二,旅、团长伤亡竟达半数以上。淞沪抗战国军先后投入兵力达七十万左右,伤亡人数竟达二十万。其牺牲的壮烈,在中华民族和世界各民族抗敌御侮的历史上鲜有其例。</div>


  这是抗日战争中英勇殉国的271名国军将领名录。应该铭记他们,他们是我们华夏民族真正的英雄!

   
  谁是中流砥柱?谁在掩盖历史真象?为这些民族英雄正名,向这些民族英雄致敬。
   
  八年抗战,国军师级以上将军阵亡两百人,据不完全统计抗日战争中牺牲殉职的271位国民党将领(上将19人,中将81人,少将171人)陆军总共阵亡、负伤、失踪三百二十一万一千四百一十九人,空军阵亡四千三百二十一人,毁机二千四百六十八架,海军舰艇几乎全部损失。
   
  自一九二九至一九三三年,从中央军校毕业了大约二万五千名军官,这些军官中有一万名牺牲在一九三七年七月至十一月。
   
  在八年全面抗战中,国军和日军有很多次大的会战,国军官兵整连、整营、整团地为国捐躯者,屡见不鲜。例如,在一九三七年的淞沪抗战中,国军官兵每小时的死伤数以千计,主力各师补充兵源竟达四、五次之多,团级以下军官和士兵伤亡高达三分之二,旅、团长伤亡竟达半数以上。淞沪抗战国军先后投入兵力达七十万左右,伤亡人数竟达二十万。其牺牲的壮烈,在中华民族和世界各民族抗敌御侮的历史上鲜有其例。

  国军上将(19人)
  1、佟麟阁上将,1937年7月于北平南苑阵亡
  2、赵登禹上将,1937年7月于北平南苑阵亡 
  3、郝梦龄上将,1937年10月于忻口会战中阵亡
  4、饶国华上将,1937年11月于安徽广德自戕殉国
  5、刘 湘上将,1938年1月于湖北汉口因病殉职
  6、王铭章上将,1938年3月于徐州会战中阵亡
  7、蒋方震上将,1938年11月于广西宜山因病殉职
  8、张谞行上将,1939年3月于陕西西安遇敌机轰炸殉职
  9、陈安宝上将,1939年5月于南昌会战中阵亡
  10、廖 磊上将,1939年10月于安徽因病殉职
  11、宋哲元上将,1940年4月于四川绵阳因病殉职
  12、张自忠上将,1940年5月于枣宜会战中阵亡
  13、唐淮源上将,1941年5月于中条山会战中自戕殉国
  14、周 复上将,1943年2月于山东城顶山阵亡
  15、李家钰上将,1944年5月于豫湘桂会战中阵亡
  16、陈训泳上将,1944年因病殉职
  17、邹 洪上将,1945年4月因伤殉国
  18、方振武上将,1941年遭暗杀殉职(另一说法:1945年因病殉职)
  19、陈季良上将,1945年于重庆因伤病殉职 
  国军中将(81人)
  1、王凤阁中将,1937年4月于吉林通化被俘殉国
  2、黄梅兴中将,1937年8月于淞沪会战中阵亡
  3、蔡炳炎中将,1937年8月于淞沪会战中阵亡
  4、姜玉贞中将,1937年10月于山西崞县阵亡
  5、刘家麒中将,1937年10月于忻口会战中阵亡
  6、郑廷珍中将,1937年10月于忻口会战中阵亡
  7、庞汉桢中将,1937年10月于淞沪会战中阵亡
  8、秦霖中将,1937年10月于淞沪会战中阵亡
  9、朱耀华中将, 1937年10月于淞沪会战中自戕殉国
  10、吴克仁中将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  11、吴继光中将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  12、夏国璋中将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  13、吴国璋中将,1937年11月26日于浙江湖州阵亡
  14、萧山令中将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  15、高致嵩中将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  16、司徒非中将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  17、赵锡章中将,1938年2月于山西阵亡
  18、张培梅中将, 1938年2月于山西大宁自戕殉国
  19、刘震东中将,1938年2月于徐州会战中阵亡
  20、谢升标中将,1938年3月于安徽广德阵亡
  21、陈钟书中将,1938年4月于徐州会战中阵亡
  22、方叔洪中将,1938年4月于徐州会战中自戕殉国
  23、周元中将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  24、李必蕃中将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  25、黄启东中将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  26、陈德馨中将,1938年9月于武汉会战中阵亡
  27、税梯青中将,1938年9月于四川成都因病殉职
  28、范荩中将,1938年9月于武汉会战中阵亡
  29、陈芝馨中将,1938年10月于广州马口河船沉殉职
  30、江煌中将,1938年10月于武汉会战中阵亡
  31、朱炎晖中将,1938年11月于湖北金牛地区阵亡
  32、冯安邦中将,1938年11月于湖北襄阳阵亡
  33、郁仁治中将,1938年11月于山东肥城阵亡
  34、李国良中将, 1939年3月于陕西西安遇敌机轰炸殉职
  35、王禹九中将,1939年3月于南昌会战中阵亡
  36、柳漱风中将,1939年3月于湖南桃源因车祸殉职
  27、唐聚五中将,1939年5月于河北迁安阵亡
  38、赵侗中将,1939年于河北阵亡
  39、马玉仁中将,1940年1月于江苏阵亡
  40、郑作民中将,1940年3月于桂南会战中阵亡
  41、罗启疆中将,1940年4月于长沙会战中因病殉职
  42、钟毅中将,1940年5月于枣宜会战中自戕殉国
  43、戴民权中将,1940年5月于河南遂平阵亡
  44、陈烈中将,1940年10月于广西靖西因病殉职
  45、俞星槎中将,1940年阵亡
  46、丁炳权中将,1940年于江西武宁因病殉职
  47、朱鸿勋中将,1941年初于湖北阵亡
  48、陈师洛中将,1941年2月于江苏淮阴阵亡
  49、蒋志英中将,1941年4月于浙江海门阵亡
  50、邢清忠中将,1941年春于中条山会战中因病殉职
  51、王竣中将,1941年5月于中条山会战中阵亡
  52、寸性奇中将,1941年5月于中条山会战自戕殉国
  53、陈中柱中将,1941年7月于江苏泰县阵亡
  54、金崇印中将,被俘后1941年7月于山西绛县殉国
  55、刘克信中将,1941年7月于中条山会战中阵亡
  56、章亮基中将,1941年8月于江西宜春遇敌机轰炸殉职
  57、武士敏中将,1941年9月于山西沁水阵亡
  58、李翰卿中将,1941年9月于第2次长沙会战中阵亡
  59、赖传湘中将,1941年9月于第2次长沙会战中阵亡
  60、石作衡中将,1941年9月于山西绛县阵亡
  61、朱世勤中将,1942年5月于山东单县阵亡
  62、戴安澜中将, 1942年5月于滇缅会战中阵亡
  63、王凤山中将,1942年6月于山西临汾阵亡
  64、常恩多中将,1942年8月因病殉职
  65、王赓中将,1942年于埃及开罗因病殉职
  66、王立业中将,1943年2月于山西稷山阵亡
  67、黄维纲中将,1943年3月于湖北南漳因病殉职
  68、吕继周中将,1943年10月于甘肃临洮因病殉职
  69、彭士量中将,1943年11月于常德会战中阵亡
  70、许国璋中将,1943年11月于常德会战中自戕殉国
  71、孙明瑾中将,1943年12月于常德会战中阵亡
  72、柴意新中将,1943年12月于常德会战中阵亡
  73、韩文英中将,1944年4月于福建光泽因伤病殉职
  74、吕公良中将,1944 年5月于豫湘桂会战中阵亡
  75、王甲本中将,1944年9月于豫桂湘会战中阵亡
  76、陈济桓中将,1944年11月于豫湘桂会战中自戕殉国
  77、阚维雍中将,1944年11月于豫湘桂会战中自戕殉国
  78、李忍涛中将,1944年因飞机失事殉职
  79、洪行中将,1944年于滇西反攻中因车祸殉职
  80、高双成中将, 1945年1月因伤病殉职
  81、齐学启中将,被俘后1945年于缅甸殉国
  国军少将(171人)
  1、杨特少将,1925年5月于山东济南阵亡
  2、滕久寿少将,1932年2月于淞沪抗战中阵亡
  3、韩家麟少将,1932年7月于黑龙江海伦阵亡
  4、王润波少将,1933年3月于长城抗战中阵亡
  5、曾邦宪少将,1937年7月于河北宛平阵亡
  6、眭宗熙少将,1937年8月于淞沪会战中阵亡
  7、张树桢少将,1937年8月于河北怀来阵亡
  8、张本禹少将,1937年8月于北京南口阵亡
  9、路景荣少将,1937年9月于淞沪会战中阵亡
  10、李友梅少将,1937年9月于淞沪会战中阵亡
  11、尉迟凤岗少将,1937年9月于河北涿州阵亡
  12、梁鉴堂少将,1937年9月于忻口会战中阵亡
  13、杨杰少将,1937年10月于淞沪会战中阵亡
  14、庞泰峰少将,1937年10月于河北宁晋自戕殉国
  15、秦庆武少将,1937年10月于淞沪会战中阵亡
  16、刘眉生少将,1937年10月于山西洪山阵亡
  17、宫惠民少将,1937年10月于淞沪会战中阵亡
  18、丘之纪少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  19、吴桐岗少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  20、邓玉琢少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  21、朱之荣少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  22、刘启文少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  23、唐惠洽少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  24、高志航空军少将,1937年11月于河南周家口机场殉职
  25、李伯蛟少将,1937年11月于淞沪会战中阵亡
  26、曾庆敏少将,1937年于淞沪会战中阵亡
  27、万全策少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  28、蓝运东少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  29、朱赤少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  30、易安华少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  31、姚中英少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  32、李兰池少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  33、李绍嘉少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  34、罗策群少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  35、黄纪福少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  36、韩宪元少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  37、华品章少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  38、陈节少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  39、刘国用少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  40、雷震少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  41、谢承瑞少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  42、蔡如柏少将,1937年12月于南京保卫战中阵亡
  43、赵渭滨少将,1938年3月于徐州会战中阵亡
  44、邹绍孟少将,1938年3月于徐州会战中阵亡
  45、范廷兰少将,1938年3月于河南修武阵亡
  46、陈纯一少将,1938年3月于徐州会战中阵亡
  47、杨怀少将,1938年4月于江苏溧阳阵亡
  48、罗芳珪少将,1938年4月于徐州会战中阵亡
  49、江帷仁少将,1938年4月于安徽蒙城阵亡
  50、吕晓韬少将,1938年4月于山西安泽阵亡
  51、刘桂五少将,1938年4月于绥远黄油干子阵亡
  52、严家训少将,1938年4月于徐州会战中阵亡
  53、李友于少将,1938年4月于徐州会战中阵亡
  54、扈先梅少将1938年4月于徐州会战中阵亡
  55、朱家麒少将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  56、马骥德少将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  57、彭璋少将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  58、马威龙少将,1938年5月于河南兰考阵亡
  59、邓佐虞少将,1938年5月于徐州会战中阵亡
  60、陈蕴瑜少将,1938年5月于河南兰考阵亡
  61、毛麟义少将,1938年5月于河南开封阵亡
  62、傅忠贵少将,1938年9月于山东惠民阵亡
  63、梅一平海军少将,1938年9月于武汉会战中阵亡
  64、杨家骝少将,1938年9月于江西麒麟峰阵亡
  65、李秉君少将,1938年9月于武汉会战中阵亡
  66、毛岱钧少将,1938年9月于江西庐山阵亡
  67、雷忠少将,1938年10月于安徽霍邱阵亡
  68、钟芳峻少将,1938年10月于广东福田自戕殉国
  69、王锡山少将,1938年10月于武汉会战中阵亡
  70、李大中少将,1938年10月于武汉会战中阵亡
  71、王桢祥少将,1938年于武汉会战中阵亡
  72、蔡劭少将,1938年于武汉会战中阵亡
  73、田耘少将,1938年于武汉会战中阵亡
  74、邵令江少将,1938年11月于广州三水船沉殉职
  75、范筑先少将,1938年11月于山东聊城自戕殉国
  76、张镜远少将,1938年11月于湖南城陵矶自戕殉国
  77、徐积璋少将,1938年12月于山西闻喜阵亡
  78、周卓然少将,1938年于山西风陵渡阵亡
  89、李少初少将,1938年阵亡
  80、张廷玉少将,1938年于山西沁源遇敌机轰炸殉职
  81、胡文臣少将,1938年于江苏宿迁阵亡
  82、林英灿少将,1939年1月于广东清远阵亡
  83、卢尚秀少将,1939年1月于河北阵亡
  84、李树棠少将,1939年2月于山西太原自戕殉国
  85、王自衡少将,1939年3月于山东阵亡
  86、朱毅先少将,1939年3月于河南新乡阵亡
  87、龚选登少将,1939年3月于南昌会战中阵亡
  88、陈世藩少将,1939年8月于江西景德镇遇敌轰炸殉职
  89、武汉卿少将,1939年8月于河北安次阵亡
  90、马秉忠少将,1939年9月于河南淮阳阵亡
  91、邵一之少将,1939年11月于广西昆仑关阵亡
  92、韩炳宸少将,1939年11月于山东莱阳阵亡
  93、潘滨少将,1939年于江西广丰阵亡
  94、韦灿少将,1940年2月于桂南会战中阵亡
  95、吴赓恕少将,被俘后1940年3月于上海殉国
  96、袁聘之少将,1940年3月于河南宁陵阵亡
  97、张敬少将,1940年5月于枣宜会战中阵亡
  98、蓝挺少将,1940年6月于枣宜会战中阵亡
  99、田温其少将,1940年于枣宜会战中因伤病殉职
  100、夏杨寿先少将,1940年于河南安阳阵亡
  101、燕鼎九少将,1941年1月于河南汝南被俘殉国
  102、张雅韵少将,1941年3月于上高会战中阵亡
  103、艾亚春少将,1941年5月于中条山会战中阵亡
  104、梁希贤少将,1941年5月于中条山会战中自戕殉国
  105、陈文杞少将,1941年5月于中条山会战中阵亡
  106、李石安少将,1941年于中条山会战中被俘殉国
  107、杨生少将,1941年7月于江西南昌阵亡
  108、梅明章少将,1941年8月于安徽阵亡
  109、朱实夫少将,1941年9月于甘肃因伤病殉职
  110、刘世焱少将,1941年9月于第二次长沙会战中阵亡
  111、王儒钦少将,1941年9月于山西阵亡
  112、黄红少将,1941年9月于第二次长沙会战中阵亡
  113、程啸平少将,1941年于浙江绍兴阵亡
  114、李挺少将,1942年4月于浙江桐乡阵亡
  115、谢晋元少将,1942年4月于上海“孤军营”内殉国
  116、刘星南少将,1942年5月于山东单县阵亡
  117、郭子斌少将,1942年5月于山东潘庄阵亡
  118、胡义宾少将,1942年5月于滇缅会战中阵亡
  119、凌则民少将,1942年5月于滇缅会战中阵亡
  120、柳树人少将,1942年5月于滇缅会战中阵亡
  121、岑家焯少将,被俘后1942年6月于新加坡殉国
  122、袁福崇少将,1942年6月于浙赣会战中阵亡
  123、窦来庚少将,1942年8月于山东莒县自戕殉国
  124、张庆澍少将,1942年8月于山东莒县阵亡
  125、薛如兰少将,1942年10月于陕西阵亡
  126、黄光炎少将,1942年12月于广东乳源因车祸殉职
  127、闵季连少将,1942年于云南保山阵亡
  128、周致中少将,1943年2月于山东恩县阵亡
  129、张少舫少将,1943年2月于山东城顶山阵亡
  130、杨世立少将,1943年4月于山西垣曲阵亡
  131、陈涉藩少将,1943年5月于鄂西会战中阵亡
  132、高道先少将,1943年5月于山东被俘殉国
  133、江春炎少将,1943年7月于山东邹县阵亡
  134、李竹林少将,1943年夏于缅北滇西反攻中阵亡
  135、陈飞龙少将,1943年10月于安徽凤台阵亡
  136、黄德兴少将,1943年10月阵亡
  137、陶绍唐少将,1943年10月于湖南桃源阵亡
  138、张惠民少将,1943年12月于常德会战中阵亡
  139、董瀚少将,1943年因飞机失事于云南芒市阵亡
  140、陈范少将,1944年1月于缅北滇西反攻中阵亡
  141、张剑虹少将,1944年1月阵亡
  142、丁立群少将,1944年1月于江苏阵亡
  143、王成桂少将, 1944年2月于重庆遇敌机空袭殉职
  144、曾万里海军少将,1944年4月于印度孟买殉职
  145、肖孝泽少将,1944年4月于豫中会战中阵亡
  146、黄永淮少将,1944年4月于豫中会战中被俘后自戕殉国
  147、杨尚武少将,1944年5月于豫中会战中阵亡
  148、李培芹少将,1944年5月于豫中会战中阵亡
  149、卢广伟少将,1944年5月于安徽颍上阵亡
  150、覃子斌少将,1944年5月于缅北滇西反攻中阵亡
  151、陈绍堂少将,1944年5月于豫中会战中阵亡
  152、周鼎铭少将,1944年5月于豫中会战中阵亡
  153、王家让少将,1944年5月于豫中会战中阵亡
  154、徐亚杰少将,1944年5月于湖南雪峰山阵亡
  155、张景南少将,1944年5月于山东邹平阵亡
  156、林谋盛少将,1944年6月于新加坡被俘殉国
  157、王剑岳少将,1944年6月于豫中会战中阵亡
  158、余子武少将,1944年8月于长衡会战中阵亡
  159、王寿廷海军少将, 1944年9月于上海因伤病殉职
  160、易凤翔少将,1944年9月于桂柳会战中阵亡
  161、史蔚馥少将,1944年11月于桂柳会战中被俘殉国
  162、胡厚基少将,1944年11月于桂柳会战中阵亡
  163、吕旃蒙少将,1944年11月于桂柳会战中阵亡
  164、吴展少将,1944年11月于桂柳会战中阵亡
  165、李颐少将,1944年于缅北滇西反攻中阵亡
  166、王魁一少将,1945年2月于山东阵亡
  167、萧健九少将,1945年3月于山东临清阵亡
  168、王宇震少将,1945年5月于豫西鄂北会战中阵亡
  169、胡旭旰少将,1945年6月于浙江孝丰阵亡
  170、曹向经少将,1945年于湖南被俘殉国
  171、张治平少将 ,1945年于湖北阵亡

   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  缅甸政府军抢运伤员,解放军加强边境巡逻!

   

   

      自2月9日果敢同盟军与友军一起在果敢地区对缅甸政府军发动大规模军事进攻以来,短短数天的战斗已打死打伤缅甸政府军一百多人!今天早上,驻果敢地区缅军动用了至少五辆大型军用卡车将连日来在果敢地区被果敢同盟军打伤的70多名重伤员从老街运送回腊戌救治! 

      与此同时,缅甸政府军也开始在腊戌地区大量征用老百姓的车辆以及平民车夫!相信缅军此举是为了继续大量增兵果敢,进一步升级果敢战事作准备!由于缅军在增援的路上常常遭到果敢联军的袭击,造成大量死伤,因此,为了避免遭到袭击,缅军常常伪装成平民百姓,乘坐民用车辆前往增援地区。笔者提醒在路上伏击的果敢联军一定要注意缅军的这一动向,在伏击的路上绝对不能够放过这些畜牲!

      昨天中午,缅甸政府军从八莫机场出动四架战斗机对拱掌地区的果敢联军发动轰炸。据果敢联军前线官兵汇报:在轰炸期间,缅军机至少有二次越境侵入中国领空对果敢联军发动攻击。

      据果敢联军前线官兵汇报:缅军机第一次越境侵入中国的地点是:从果敢境内侵入云南省镇康县大营盘乡的麻粟树、拱掌和麦地河的中间地带再到腾篾箐、徐枇河。在对果敢联军发动轰炸后飞回八莫。第二次侵入中国的地点是:林格寨、炮楼箐。在昨天缅军的轰炸中,由于果敢联军事先获得缅军的轰炸情报,所以提前做好了防空准备,因此缅军的轰炸没有造成任何人员伤亡。

      在缅军机越境侵入中国领空对果敢联军发动轰炸的事件发生后,有果敢同盟军人士向中国军事和安全部门提出交涉:要求中方制止缅军侵入中国领空打击果敢联军的行为!表示:如果中国有关方面不承认缅军侵入的领土是中国领土的话,那么就继续放纵缅军的侵略行为好了!

      目前,尚未清楚中国方面对缅甸军机侵入中国领空一事是何态度?但据了解:昨天在接到果敢同盟军人士的提议后,中国有关方面迅速调派军力赴交战地区加强警戒。目前该地区果敢同盟军与缅甸政府军仍然在紧张对峙中。中方有关部门也继续在该地区加强警戒巡逻。


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  • 1996年,我们学员队毕业在即,同学们将分配到国防科工委(后更名为总装备部)各个基地,同学们最爱唱的就是这首当时的流行歌曲《天堂里有没有车来车》。谨以此歌祭奠这三名为缅军炸死的小朋友,愿他们来世不再有战争,不再有欺压,能生活在明媚的阳光下,开心的笑,如美丽的花朵!
  • 林灿   2015.2.14
  • 《天堂里有没有车来车》
  • 九月的天空,依稀晴朗
  • 阳光下许多故事,缓缓酝酿
  • 车来车往,车来车往
  • 十三岁的小姑娘背着书包去课堂
  • 那个下午有风在轻轻流淌
  • 孩子你难道听见一种声响
  • 车来车往,车来车往
  • 最后你是否看见天使在飞翔
  •  
  • 月儿高高,黑夜很长
  • 空气中吹拂着命运的方向
  • 亲爱的孩子,什么是吉祥
  • 车来车往里有没有神的光芒
  •  
  • 你对我说起你死去的爸爸
  • 你说你梦里时常会见到他
  • 爸爸我来了,爸爸我来了
  • 牵着我的小手你不要太悲伤
  • 孩子你的书包在我的胸膛
  • 你说你喜欢学校喜欢课堂
  • 匆匆你走了,匆匆你走了
  • 那个世界里你要
  • 好好学习天天向上
  • 月儿高高,黑夜不长
  • 孩子睡着了我为你歌唱
  • 你找到了你的爸爸
  • 那遥远的地方没有车来车往
  • 月儿高高,黑夜很长
  • 空气中吹拂着 命运的方向
  • 亲爱的孩子 什么是吉祥
  • 车来车往里有没有 神的光芒
  • 月儿高高 黑夜不长
  • 孩子睡着 了我为你歌唱
  • 你找到了 你的爸爸
  • 那遥远的地方 没有车来车往
  • 那安静的地方 小河在流淌
  • 那洁白的地方 命运没有 方向

   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  缅甸内战最新新闻:缅甸政府军在果敢烧杀抢掠无恶不作

  缅甸政府军在果敢与果敢同盟军交战,在战场上吃了亏的缅军却发泄在手无寸铁的果敢普通百姓身上。因通信不畅通,现才收到缅军烧杀抢掠夺的消息。

  201529日中午1230分,缅军动用武装直升机轰炸果敢道水乡金届寨、秧田洼两个村,致使无辜平民罗马旺之妻杨小梅(24岁)、孩子罗小明(5岁)孩子、孩子罗大二(两岁)、罗小二(婴儿)当场被炸身亡。余老二之妻罗小菊(49岁)重伤,女儿小六轻伤。缅军进入道水乡烧杀抢掠无恶不做,见村民财物就抢、见交通工具就砸。

  这样的的军队能是一个国家的“国防军”吗?这样的军队能保护果敢民众的利益吗?别伤害果敢民众就不错了。

   

   


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

    果敢面积2060平方公里,常住人口14万,如果加上战乱逃亡的难民,则超过20万。果敢在清朝以前是中国的一个县,一八九七年被迫割让给了英国。抗战结束后,当地土司要求加入中国,但是蒋介石政府忙于内战,未能收回。毛泽东时代,为了和奈温的共产党政府搞好关系,舍弃了果敢,遗下了后患。所以果敢王在最近发布的致世界华人书中泣诉,是毛泽东抛弃了这块中国领土,才造成了这二十余万华人几十年的悲苦生涯。

   

  果敢王血泪诉说——毛泽东抛弃了果敢子民!
      老主席彭家声致世界华人书——
       炎黄子孙,同宗同源;今20余万果敢华人大难,家声泣血以告我天下同胞:
       自炎黄之始,果敢即为中华之一隅;有汉唐以来,先民皆为华夏之苗裔。鸦片战争以来,天降大不幸于中国。异族入寇,裂我国土,欺我百姓。值此之际,果敢流离颠沛于异邦矣!
       后天佑中华,毛泽东主席领导中国人民共产党成立中华人民共和国。中华为之一统,华人为之骄傲!然果敢不幸!天道不公,独弃吾土!2600平方公里,20余万百姓,一旦臣虏于异族之手!缅人强横,欺凌吾民,知我无助,践踏吾土。
       家声少年时,不堪欺辱!遂举义旗,带领果敢子弟保境安邦。后加入缅共,接受共产主义思想。同佤、克钦等各族兄弟并肩战斗,外抗强侮!终于同缅人达成协议,成立果敢第一特区,为果敢人民争取到民族自治和地区自治的权利。
       第一特区成立20年,我们全面禁毒,发展经济,欢迎各界华人参与建设,终于迎来了果敢全境无毒品,人民安居乐业,经济欣欣向荣的大好局面。
       然而,果敢禁毒触犯了缅军方利益,使彼怀恨在心!2009年8月,缅军背信弃义,勾结我部叛徒白所成为内奸,悍然向我果敢同盟军发起突袭,我军猝不及防,损失惨重,被迫战略撤离。
       白伪傀儡政权成立后,果敢已不复属华人矣!毒品重新泛滥,缅人耀武扬威!侵村掠寨,奴役我兄弟;破门入户,奸淫我姐妹;强征暴敛,鱼肉家乡父老;巧取豪夺,敲诈果敢华人!家破人亡被迫流离失所者数以千万计!
       强横缅人,奸贼白所成!若有恩怨,千刀万刃可加于我一人一身!与父老乡亲何干?与果敢华人何干?黄口小童何罪?白发老翁何辜?试问天下,谁知此时此刻,鸦片战争百余年后,仍有20余万华人正饱受异族欺凌?以中国强盛如今日,仍有20余万同胞正度日如年?家声每念及此,泪流满面,痛不欲生!
       家声老矣!本当退守林泉,度此余年!奈何民族大义当前,何惜小我?故以风烛之年,老迈之力,重招旧部,再战果敢!舍此残生,必为家乡父老和果敢华人重新争取到民族自治和地区自治之权利!今特告我世界华人同胞,愿以同根同族为念,出钱出力,以救我百姓;发言发声,以壮我军威!
      八十五岁彭家声叩首
      2015年2月10日   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  缅匪军滥杀无辜,欠下果敢民族累累血债!
  图为:今天下午被缅匪军射杀在老街双凤城街头的果敢百姓。

   

      今天,缅甸政府军驻果敢部队到处抓果敢百姓去当兵,对那些反抗不从的果敢百姓缅军当即杀开枪射杀!今天下午缅军在老街双凤城抓百姓时,受到果敢百姓反抗,缅军当即开枪射杀果敢百姓,当场将四名果敢百姓射杀后场长而去!      缅军滥杀无辜的暴行再次说明:缅军残暴无度,根本就不会平等对待果敢民族!果敢人民只有反抗缅匪军的残暴统治才有出路!果敢人民也只有团结一心,将缅匪军从果敢人民的领土上驱逐出去,果敢人民才能过上和平安宁的生活!      同时,我个人也相信:缅匪军滥杀无辜的暴行,果敢人民会永远记录在案!果敢同盟军也一定会为果敢人民报仇、伸张正义,让缅匪军血债血还,付出百倍的代价!
   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  亲爱的中国同 胞们: 首先感谢中国边境各城镇 所有给予果敢难民帮助的 好心人们,因为惊惶失 措 我们或许连谢谢两个字都 忘记道了,我们或许住个 宿,吃个饭,都没忘记提 醒店主,千万别涨价,还 价还得利害,口气有些 硬,请给于理解。我们怀 着可能会失去 家园家人的 沉重心情,难免迷失方向 失去说话的分寸,在这里 谢谢你们了,也为我们果 敢难民一些失当的话语致 以诚挚的道歉。但是,对 于另一部分趁火打劫发国 难 财的人们我们想说,我 们果敢人没有向你们乞 讨,或者抢你们什么,我 们只是希望你们的物价, 房价都和平常一样,我们 不是来旅游,我们是在逃 命,我们支付不起 你们开 的高于平时三四倍的价 格,因为我们也许将会没 有家园,我们的家也许将 会被毁掉,我们也许会露 宿街头,但是我们需要你 们的东西,吃的,用的, 我们都需 要,我们有老有 小,你们涨价,我们为了 以后的生活,只能让老人 吃小孩吃,不能让他们挨 饿,我们年轻,身体受得 了,但是他们需要我们照 顾,我们也没有说中国 政 府提供的难民营这里不 好,那里不好,毕竟我们 果敢同胞进入中国避难的 人数太多、我们不要求高 床暖枕,不要求锦衣玉 食,也不要求你们要对我 们像宝一样的伺 候,我们 只希望你们不要说:“我们 进来吃光了你们的粮食, 占了你们的地”。帮助难民 是中国国家政府提供的帮 助,并不是某个个人给 的,我们没抢谁家东西 吃, 没抢住谁家的屋。听 到有些人出言侮辱难民的 时候,是个果敢人都会气 愤,因为当你们在准备合 家团圆过年的时候我们的 亲人为了夺回我们的家园 正在战场上抛撒热 血,每 一次跟战场上的儿子,兄 弟,亲人通话,我们都不 知道这是不是最后一次, 我们已经承受了太多说不 出的委屈,说不出的苦, 不得已我们才会离开我们 热爱的 家园,过着寄人篱 下,背井离乡的苦难生 活。对,我们确实站在你 们的土地上,但是我们并 没有偷没有抢,我们只是 一群无家可归的难民。

  对老百姓来说,谁不盼望 和平?没有任何人喜欢战 争,可是三年一小乱,五 年一大战,这是麻栗坝人 的宿命。

  我们多希望,明天太阳升 起的时候,我们走在南伞 的街头,不会再有人对我 们指指点点说这些难民吃 了他们的东西,占了他们 的城市。我们买东西的时 候,不会遇到趁火打劫三 四倍的价格。我们最终多 希望,我们果敢人也可以 像其他人一样自由行走在 祖籍国和祖国的大好河 山。

  最后,再次感谢中国政府 给我们提供的难民营,热 饭菜以及种种帮助,感谢 南伞一些好心人对我们的 帮助。提前在此向所有华 夏同胞们致以新春佳节的 问候。并祝愿天下太平。

  流落至中国南伞的果敢难 民 2015年2月14日

   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0
 • 02/05/15--01:34: [转载]回眸
 • 原文地址:回眸作者:西陵龙德

  五百年的回眸,

  等待你的一滴清泪滑落;

  三千里的凝望;

  遥想你的笑魇如花绽放;

   

  天府之风拂起你的长发;

  衣袂猎响,我心已碎;

  一千八百个日夜的相忘;

  你我的江湖似成天堑;

   

  夜里

  梦你成蝶,驾月西行;

  一览江山千里月冷。


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  1,唉,又在自说自话,《勇战心意枪法》姬氏得之,在姬氏传人谱中又称六合十大要论,是仅仅去除了《勇战心意枪法》十大要论中一个字而成,神拳身法论、九要论、心意捶论等与《勇战心意枪法》的十大要论是同一时期完成的,九要论是比十大要论更精辟的论述,神拳身法论、九要论、交手法在姬氏所有传人中没有出现过,这是事实,也是史实,原因是保守。如果因为出现了几句或几段相似文字,就认为是同篇文章,那只能说是一个低级的认识错误,不然神拳谱中就没有必要用两个标题,两个内容都写在谱中了!请阿胡不要搞偷换概念的伎俩,本人说姬氏没有得全,是指心意拳谱的内容,而不是大洪拳谱等。神拳谱的作者是很清楚岳飞不会拳,只会枪、射,而把《勇战心意枪法》托名于岳父,也与安阳一带把勇战13枪托名岳飞有极大关系(见安阳县志及安阳师范武术教授马爱民先生之文岳飞13)因此,作心意拳谱(神拳谱)的济源异人,把枪,托名或受安阳一带说法影响,说成是岳飞一线下传而不说心意拳是岳飞一线下传,是非常清楚的认识与表达,一点也不含糊。故此神拳谱中,身法论、九要论、心意捶论、交手论等,没有半点提到岳飞,与枪论提到岳飞不同。

  2, 第二,阿胡把民国郑氏带回去的得自京城的太极拳谱,因其后济源传人将之附在谱最后而又搞偷换概念的做法,说是杂抄本,而把真正的杂抄本《倚山武论》(其中有少林拳法歌诀、大镰、剑术,并有若问此拳名和姓,绍林老师传下去、杂抄来的与姬氏枪法完全不同的枪架等等,非六合拳谱内容)说成是纯六合拳谱,可见其用心之不轨!

  《炼气秘诀》,《下炼金丹法》,《气法》,《刀法势》,《八势进人法》,《吴公棒》,《吕公八打势》,《神沙棒》,《太极动静》,《金刚拳》,《六合心意拳》,《黑虎拳》,《神拳歌》,《二路洪拳歌》,《二路炮捶》,《十二回短打》,《清风刀法》,《华山老人秘受调气图说》《用功四十九字》,《各手式》,《十八大鸾枪歌》,《小鸾枪》,《鸾枪歌诀》等等怀庆府明末就存在(见《焦作武术》一书,阿胡则存心制造混淆,说什么与道光、光绪年间出版物内容相同,请问是怎么判断出是道光、光绪年间的?又与那个道光、光绪年间的出版物内容相同?还是老套路:故意胡说八道,制造混淆,从而掩盖《六合拳序》之伪,如果啥也说不清,那么《六合拳序》伪不伪,自然也说不清了,阿胡的六合红学是意淫还是重大发现也自然不能判断了。。。这就是阿胡故意制造混淆的目的。


  第三,郑氏原文是民国四年夏,余南归,过吾乡原公作杰家,取其所藏武穆拳谱读之,,到阿胡写文章,则成::民国四年夏,余南归,过吾乡原公作杰家,取其所藏《武穆拳谱》读之,把武穆拳谱加了个书名号,故意制造混淆。。。唉,篡改成性!

  另外,阿胡说它是当时原家比较早的,或最早的藏本。 今日所发现的其他抄本,都晚于原作杰当时出示给郑先生的那本。。。

  不知阿胡是怎么知道今日所发现的其他抄本,都晚于原作杰当时出示给郑先生的那本的?本人这里收藏的就有清末的抄本。

  郑氏民国4年(1915年)在济源抄录谱,到1918年才在北京发表,中间隔了3年,而形意拳在清末民国初的北京已经非常流行,都传说是岳飞所创,关注并积极投入到武术中的郑氏不可能没有听到。如果郑氏抄的原家谱上有谱名“武穆拳谱”,郑氏早就会发表了。但3年中为什么没有把自己抄得发表?而在3年后?因为民国初期,形意拳虽然流传已久,但公开出版物则是后来才出现的,等到郑氏读到形意出版书籍时(因为那时第一本形意拳书由孙禄堂在京出版了,不久郑氏读到,故此),猛然发现其中理论内容与自己民国4年抄得相似,而形意传人、形意出版书籍都说是岳飞所创,所以郑氏才想到自己抄的,肯定也就是岳飞写的谱,这与他中有《要论》九篇,《交手法》一篇,虽字句间不无差误,然其行文瑰玮雄畅,洵为武穆之作,而论理精透,尤非武穆不能道。余日:此形意拳旧谱也”!的推论之语气是一致的。故此时隔3年后,郑氏写“民国四年夏,余南归,过吾乡原公作杰家,取其所藏武穆拳谱(注意原文没有书名号,书名号是阿胡故意加上去的)读之,中有《要论》九篇,《交手法》一篇,”中的武穆拳谱,显然是郑氏3年后按自己的认识,那么称呼的。

  第四:阿胡说事实上,无论济源抄本的原本名称如何,历史上的原家,及其它传人,包括今日的济源传人,都把该谱归为岳武穆所传。事实上,今见抄本中岳武穆几字,不断出现。

  这又是故意胡说,今日的济源传人从来就没有该谱归为岳武穆所传,今见抄本中岳武穆几字,根本没有出现在该谱心意六合拳理论的篇章神拳身法论、九要论、交手法、心意捶论、《六合心意拳》”中!至今济源神拳传人练有:神拳身法桩、四路神拳,也从来没有叫做“岳武穆拳”的。阿胡还故意说“神拳传人在更早的时候,就得到了《武穆拳谱》(岳武穆王拳谱),然后吸收为己拳所用,久而久之将其名之为《神拳拳谱》、其中的内容分别名之为《神拳身法》、《神拳。。。》。其中虎牢张八的神拳与《武穆拳谱》挂钩,是明代就有的历史了。济源神拳与《武穆拳谱》挂钩的时间待考。”大家知道明末以前,就没有任何与岳飞挂钩的拳术,而且岳飞之时,任何武术流派还没有诞生,岳飞的著作及生平都有详细记载,《武穆拳谱》根本就没有存在过,哪里来的“神拳传人在更早的时候,就得到了《武穆拳谱》(岳武穆王拳谱),然后吸收为己拳所用,久而久之将其名之为《神拳拳谱》?!”,这不是胡说是什么?!济源神拳与武穆拳谱挂钩”就是1918年的郑氏,前文已经说明得很清楚,“挂钩的时间待考”是阿胡制造混淆的惯用语。阿胡又胡说“其中虎牢张八的神拳与《武穆拳谱》挂钩,是明代就有的历史了”,根本拿不出证据来!什么“至于郑先生自己判断它是岳武穆本人所写,及当年徐震以八股文风来否定岳飞本人所作,是另一个课题。。。俺一直在研究这课题,发现徐震的理由并不能完全成立!容后详论。容后详论。是阿胡的惯用伎俩,根本不会有什么详论

   

   第五、 不知阿胡怎么把《倚山武论》说成就是出自原家的这个显得略早的本子,我们称之为原二本’”的?又怎么《倚山武论》的文字与济源传谱中的岳武穆所传一线真传的《勇战心意枪法》中的文字,有着直接的对应关系。的直接的对应关系法?:不仅仅六合心意拳: 。。。。若问此拳名和姓,一概神拳在其中就是谱子二路洪拳,其歌诀中也有此拳又名神拳,故此阿胡的接可证:济源传人以自己的文字,记录了六合心意拳的代表拳法,通过对六合心意拳传人的交流,认识并对六合心意拳给予论极高的评价及概括!特别是他们认为六合心意拳包含了神拳的全部精华!完全是故意搞混淆之说。事实上 谱中的六合心意拳就是姬氏与心意拳谱作者异人交流后的为了纪念他们交流而共同编成的一个短套路,也是后来四把的稚形。为何济源神拳传人会认为六合心意拳囊括了神拳?。。其他证据尚无。这是一个迷。值得研究。是阿胡一贯意淫及故意混淆的伎俩。

  阿胡最后说:  “河南心意传人一直有曹继武是济源人一说,绝非空穴来风!为何会有如此的说法?哪个河南心意传人?哪里来的一直有曹继武是济源人一说?!恐怕阿胡只能在其Q想中存在了,武林界都从来没有听说过。

   

  事实上,太谷的《六合拳序》之伪,就是在民国时期山西的国术文献期刊上,就已经能够清清楚楚地证明,如:西陵龙德的博客上有大量山西民国时期的文献,其总结的博文:

  关于戴龙邦前辈的几个时间

  (2015-02-05 08:55:44)

  1、1932年山西人张用武在北平国术馆的刊物《体育》上登《记拳师车毅斋与李复贞》中提出戴龙邦前辈在太平天国时期在河南十家店学到心意拳;

  2、1934年山西国术促进会的刊物《国术体育旬刊》中的《戴龙邦先生志略》中说戴龙邦前辈是道光初年之人,向李政先生学心意拳;

  3、1935年高降衡先生《形意拳行功秘法》中说戴龙邦前辈于道光十八年在河南学的心意拳。

   

  又如:

  从祁县高降衡前辈的师傅贾大俊前辈看戴龙邦前辈所在时期

  (2015-02-05 11:56:54)
  标签:

  佛学

  祁县贾大俊前辈是戴龙邦前辈的徒孙,贾大俊前辈在1935年1月14日--16日在祁县国术表演会上进行表演,时人目睹其精深功力,蔚蔚一叹。当时贾大俊前辈年近古稀,则贾大俊前辈应出生于光绪初年(1875年)左右。戴龙邦前辈为贾大俊前辈之师爷,其在世时间略可估算。高降衡前辈是贾大俊前辈的弟子,出的书《形意拳行功秘法》一书是1935年出版,其时贾大俊前辈应尚在人世,则书中所述,可做参考。

  从祁县高降衡前辈的师傅贾大俊前辈看戴龙邦前辈所在时期

  再如:
  (说明戴家与李祯的故事发生在太平天国、捻匪作乱。。又有文献说李祯生于嘉庆初年:1796年,戴生于道光初--等等)

  记拳师车毅斋与李复贞(民国北平体育季刊)


  记拳师车毅斋与李复贞(民国北平体育季刊)

  记拳师车毅斋与李复贞(民国北平体育季刊)记拳师车毅斋与李复贞(民国北平体育季刊)

  注:张用武为山西人,许禹生前辈的徒弟

   

  又如:(直接把马学礼与李祯列为姬龙峰弟子---事实上李祯是马的徒孙,马是姬的徒孙。又把戴龙邦列为李祯弟子---与戴魁传表相同。)

   

  1934年山西国术旬刊中的(心意拳流派世系表)

  1934年山西国术旬刊中的(心意拳流派世系表)

  此刊物当时在山西国术促进会及北平国术促进会均有发售。

   

  戴龙邦先生志略(山西国术旬刊)

  戴龙邦先生志略(山西国术旬刊)

  戴龙邦先生志略(山西国术旬刊)

  戴龙邦先生志略(山西国术旬刊)

  戴龙邦学艺于河南十家店(1934年山西国术旬刊节选)

  戴龙邦学艺于河南十家店(1934年山西国术旬刊节选)

  说明:1934年山西国术旬刊之《国术与山西》一文节选。

  民国太谷县志中的车毅斋传(紫元按:车胡吹自己见过李祯,就同他说见过戴二闾一样。事实上他在山西见过买状图,也为了寻找李祯去过买的家乡。。但也可以从一个方面了解李祯戴二闾的年代)

  民国太谷县志中的车毅斋传

  等等,对于这些文献所说的人物年代及从来没有曹继武等,阿胡从来就是不敢面对的,就是杂抄本《倚山武论》阿胡一会说在太谷流传,一会又说是“原二本”,但也没有曹继武的名字。。。因此,曹继武的生平,包括其出生地、儿童少年时期在哪里生活及其12、3岁就移居京城至36岁死前根本没有去过其原籍。。。乾隆15年落款的戴龙邦。。。就是上述来自民国时期山西当地的文献就足以证明《六合拳序》是何等的伪劣!阿胡在胡搅蛮缠什么岳武穆拳谱,又有何意义?不是脑子坏了,又是什么?!


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  紫元按:《形意拳基本行功秘法》,著者高降衡先生。此书成书于民国二十四年(1935年)。高先生之师贾大俊先生与形意拳师李洛能则是同时代人,且为同门师兄弟,高降衡则与“半步崩拳”的郭云深为同一辈分。

  练“心意拳”的高降衡为什么把自己的著述称为“形意拳”?这与“心意六合拳”安大庆的弟子宝鼎把自己的著述称为“形意拳”是一个道理,那就是:上世纪三十年代形意拳书藉已经出版了多本,心意拳(心意六合拳)书籍一本也没有出版,而李洛能传弟子时也是说是心意拳,但因山西、河北人的发音问题,李洛能在河北的传人就以为是形意拳,而孙禄堂、李剑秋等又率先以“形意拳”之名出版书籍,其他形意拳传人也纷纷出版书籍,本来在太谷李洛能的弟子还是称“心意拳”的,如车的碑文,李广亨收藏的拳谱《心意精义》等等,但后来也受了出版物的影响,在出版书籍时也改称“形意拳”。当然也有坚持太谷最原始称呼的如上世纪末李复祯的传人太原的张友林其出版的书名依然是“心意拳”,而宝鼎、高降衡也是受大量形意拳出版物的影响,误以为“形意拳”的名堂是正确的,于是在他们出版的书名上也改成形意拳。

  该书师承表中,高降衡把曹继武列为马学礼、李祯的老师,却未列为戴龙邦的老师,把马学礼、李祯并列在一个辈份中,把李祯列为戴龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉的老师,又把戴龙邦列在大闾、文薰二闾、郭维汉及李洛能之上。这说明高降衡对河南心意六合拳传承中马学礼是李祯的师爷的情况不了解,所以把他们列为平辈。

  而从高的自序中可知,高熟悉伪文《六合拳序》,被伪文搞晕了:一方面他的老师贾大俊告诉他戴家的心意拳来自李祯,但伪《六合拳序》中说来自岳飞,并由曹继武传给了戴龙邦,戴龙邦当然传给了自己的儿子们。怎么办?

  于是他采取了一个折中的,又十分滑稽的方法来写传承表,与他自序文相呼应:

  首先以周侗传岳飞,岳飞是继承人,来表示与伪《六合拳序》中的岳飞是创始人的说法不同。而把岳飞的部将牛皋说成是闻周侗传岳飞心意拳的大名而去拜岳飞为师的(高降衡对“宋史”“岳传”中的人名如把周侗写成周通,及人物情况一概稀里糊涂),于是自编了一个牛皋的后代“牛希贤”,来说明经过六、七百年,周侗传岳飞的心意拳没有断过,比仅凭得了一本拳谱自悟出来的姬际可强多了,于是把姬际可也给“宰”了,提也不提,也表示与伪《六合拳序》中姬际可得谱创拳的说法不同。编造出一个“牛希贤”来,如同编造周侗发明心意拳,也是高降衡用来否定伪《六合拳序》中姬际可谱创拳的说法的。但是上世纪三十年代戴奎的拳谱中只有教戴家螳螂拳的金世魁及教戴家心意拳的李祯,可见“牛希贤”、“曹继武”并不存在,如果存在,戴奎既然记录了金世魁、李祯,绝无不记录“牛希贤”、“曹继武”的道理!因为如果真实存在“牛希贤”、“曹继武”传戴家拳艺,戴奎记载之,戴家的心意拳岂不更能显贵?!可笑的是,高降衡编造“牛希贤”六十多年后,祁县曹继植更加发挥起来了,编造了一个“牛希贤”的先人与戴龙邦的先祖戴伯苗的交往,把正儿八经的戴家的心意拳传承搞成娱乐化。

  其次,高降衡把伪《六合拳序》中的曹继武列为马学礼、李祯的老师,而不列为戴龙邦的老师。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系清楚的话,那么他这么列表,是在故意扇伪《六合拳序》的耳光。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系不清楚而这么列表的话,是在表示对《六合拳序》的半否定,即:高的老师贾大俊告诉他戴家的拳是李祯传的,不是什么曹继武传的,所以不能按照《六合拳序》中“曹继武传戴龙邦”那么列,为了避免矛盾,戴龙邦上面索性不列谁是老师,把曹继武则列为马学礼的老师,显得滑稽可爱。

  再者,从高降衡的自序中的“学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来店就食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。”也可知,高对戴氏家谱、人物姓名的真正写法,所处年代,一概无知。其高文中“道光十八年、道光二十一年”又似在故意重扇《六合拳序》耳光子,因为从“乾隆十五年戴龙邦作序”到“道光十八年、道光二十一年”戴龙邦还在请老师给儿子们授拳,脑筋正常之人是绝对认为在搞笑的。
  事实上1841年所谓“因替牛希贤修建住宅而感动牛希贤前来传授戴氏父子”,是高衡降张冠李戴了,戴隆邦是非常有心机的人,见李祯不愿轻传,数年后暗暗花了三百两白银替李祯改建住宅,李祯一日返回家乡竟然不识自家房屋,询问后因感动再赴社旗,戴氏父子始得真传。而光绪21`年出自太谷形意门车、宋的《六合拳序》,居然说戴龙(隆)邦生于康熙52年(1713年),被提前了近80年(戴隆邦为明初戴氏19世孙,如此,戴氏前18代祖宗就平均活了不足18岁,大部分都夭折。而道光21年即1841年,一百二十八岁的戴隆邦居然为儿子们请老师学武)。车的徒孙太谷吴殿 科先生在《戴龙邦先生传略》一文中说戴龙邦卒于嘉庆七年(1802年),终年九十岁。也即戴龙邦死了几十年后,又复活(或者按照阿胡的Q想,是诈死)再请李祯传儿子们,而且复活后过了几十年又传1809年出生、37岁即1846年才开始学艺、学了10年,即1856年才毕业的李洛能(按车氏自家记载:清咸丰六年即1856年,李洛能先生正式收车二即车毅斋为徒,精通文笔的孟勃如将李洛能取名为李飞羽、字能然,将女婿‘车二’取名为车永宏、字毅斋。从此,李洛能先生将戴氏‘心意拳’悉心传授与车毅斋),并且复活后一百四、五十岁时还参加抗捻匪、太平天国军之战。复活后的戴龙邦感觉自己老师曹继武徒有虚名,当年教他的心意六合拳屁用也没有,是个大骗子,骗了自己的钱财与光阴。。。所以情愿让儿子拜自己曾孙辈的李祯为师再学,自己也跟着想,真是不耻下问啊!。。。而那时真实的1、790年出生的戴隆邦的还没有成亲,十来岁就夭折了,更勿论有子嗣 了!  高氏自序中其他谬误不少,紫元只以深色表示出,不再具体指出。


  附:《形意拳基本行功秘法》  国术一道,由来已久。虽代有名流,然其教多属口传,且尝授艺不授意,攻斯术者,若无专书以考,每抱向隅之叹!近夫国民精神蒌糜不振,西人称为东亚病夫!先知觉者,为保存国粹,复兴民族计,感武术之需要,诚教国之药石,于是竭尽其力,以倡导之。向不轻视于人之拳谱精义,亦多见诸著述,公示于人耳。余友高君殿卿,酷好斯道,精天形意拳,每工作之暇,必同二三知己,悉心研究,偶然兴高采烈,通宵达旦,未见有情容。乙亥之春,君将其所学编定成书,定名为《形意拳基本行功秘法》。其练法,必先从基本着手,首站丹田次练六合,使丹田之气灵活无滞,再将心神意气,手眼身法步,贯注一气,不有空隙,则内外六合成功。其次本五行相生、相克之道,以究劈钻崩炮横五拳,精而后再习,形象暨各种器具,务要仲缩自如,纵联敏捷,一发而人不及避,且此拳势虽单纯,不若花着可以悦人耳目,然一拳精,而后习以他拳,不令学者有贪多不确之弊,亦斯拳之所长也,若能彼此基础练法纯功习练,左右互易,进退连环。须由熟而求精,尤以实用为贵,如此沿可适其极也。是年,余流学并院,适君长院会计,时欲将其手著问世,询诸余志,余以此拳诚有裨益于社会,然个人于此道向无研究,可谓寡闻浅见,故不敢忘言,就管见所及,而弃于书站,聊作介绍可耳。

  中华民国二十四年夏 古陶李乡亭敬叙于太原并州学院

  自序

  余幼时最喜运动,读书之暇,尝习国术以自娱,然以派别悬殊,无所适从。十五岁时,有乡人贾翁大俊者,好道貌岸然学,精形意拳,声望素著,远近闻名,余仰其道,以师事之,赖翁耳提面命,历十数寒暑,而行功未敢可断,其所讲之理论及应用,至理名言,所谓集思广益,精通艺术者也。其后游学苏州,得遇长隆镖局左炳兴君(晋文水人),时蒙君指导之,余于是益信国术之精奥玄妙,绝非旦夕可立待而成,是以益不敢自信,而愈觉不足。乙亥之春游并门,正值本省盛倡国术之际,务以发扬武德,健身强国为目的,各地各流,一时云集,诚可谓武术中兴,千载佳会,硕宿高隐,献艺社会,绝不敢饶舌以误世,然慨世之国术名家,偶有心得,必珍藏之陋习相演,今古皆然,而衣钵于是失真传焉。余有感于斯,就余师所传之形意拳基本行功之方法,及各路姿势之原意,和盘托出,间有参以已意者,亦为实际上所应有,断乎不度察也。愿作初学者入门之途径,及研究期巡者之一参考书可耳。何受海内外方家以指正,实所企章。

  第一编

  第一章 绪言

  形意拳之基础功夫,在乎锻炼丹田六合以及五行十二形各式。得其全者可以祛病延年,安**民;得其一总者,亦可壮胆、涨力、护体、击敌,效用至广也。然而抄袭相传,残缺难全,置丹田而不论者有之,弃六合而不究者有之,欲成大道,不亦难乎?余不揣浅陋,就吾师所传原势,绘图著说,并将用气、周天、得真等秘法,以及斯拳之各要诀付印问世。通斯拳者固可作为参考,而初学者亦可藉以升堂入室矣。

  第二章 溯源

  形意拳相传为宋人周通所发明,武穆得其传者,仅岳武穆一人。武穆名飞,字鹏举,河南洛阳人。父早亡,事母至孝,少负节气,足智多谋,自得周翁拳法,便殷勤行持。陕西牛皋闻名往访,至则周翁已死,遂与武穆为莫逆至交,尽得斯拳之奥妙。后金兵侵境,武穆等大破之,于是诚震遐迩。世常言:撼山易,撼岳家军难,可见其武功为如何矣!异乎金元数代,鲜究斯技,以至几迭流传。降及明末清初,薄州姬隆风访师终南,得武拳谱,归而依法精练,斯拳乃得重兴,后传继武。继武苦学十二载,功方成,康臣癸酉。联甲三元,钦全为陕西大远总都督。后告归籍,传河南马学礼。学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来店就食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。闻龙邦好友尚义,故来访究竟,而邦不知也。后以贤之举动异于常人,卒为龙邦所发觉。贤被洁无奈,乃俱道所以。文量、文薰、维汉等三人自此遂以师礼事之。某夕,雷声叠作,大雨倾盆,贤忽仰天而叹,良久不语,时家屋残败,适逢大雨,想已倾圯矣,故不乐。文量等交相劝慰,并杂以他言,后亦渐安。嘉宾数日天晴,文量等达龙邦之意,暗差店伙携款人陕,代贤大兴土木,历一载有半,屣方成。隔数年,贤思归,龙邦父子留之不听,及还其庄,见屋已变,心怪之,而不敢虐人,询著邻人,始知颇末,于是大为感动,据有间,复至广盛店,尽传奇所知。阙后李洛能摹技往访,至则希贤已就术矣。文量等以其远道访师,行端情诚,遂与之相友善,于是四人日究斯技,行功弗辍。

  咸丰间,捻匪作乱,清帝派兵征伐,随之就禽,四人皆有功焉,龙以文薰为最,故匪平之后,赦赐黄马褂以表其功,光绪初,文量等以年老归里,戴五昌、戴梁栋、朱氏、温老六、贾大俊因得其传,余事贾翁有年,聆其述传如此。

  附识:1.迄今流传各地者,因为祥确,故从略。2.文薰即二闾,世以龙邦为二闾,误矣。盖乃二闾之父也。


  附:

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据  颜紫元

  您当前位置:孔夫子拍卖网 --> 大众拍卖区--六合心意拳拳谱-------(山西太谷车二师傅家出来的)(物品编号:336444

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元
  六合心意拳拳谱-------(山西太谷车二师傅家出来的)图片1

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  伪《六合拳序》出自车毅斋的又一证据 <wbr> <wbr>颜紫元

  作者:车家
  出版社:不详
  出版时间:1934-01-01
  装订:线装
  品相:八品
  详细描述:页数:150
  开本:32开
  比较详细的拳谱,有150多页,内容非常多,太谷车家出来的,有印章,是收藏、练拳、的好资料。
  孟勃如先生将女婿车二(车毅斋)介绍给李洛能先生学习‘心意拳’,同时孟勃如也向李洛能先生学习‘心意拳’。清咸丰六年(1856年),李洛能先生正式收车二(车毅斋)为徒,精通文笔的孟勃如将李洛能取名为李飞羽、字能然,将女婿‘车二’取名为车永宏、字毅斋。从此,李洛能先生将戴氏‘心意拳’悉心传授与车毅斋。“以后清同治年间李洛能谋事于太谷镖局。清同治二年(1863年),李洛能因忙于太谷镖局事务,将弟子车毅斋拜托给代师传艺的戴文雄栽培,以后学回十二形、三拳、三棍、五趟甲势……”(按:这一段粗体字,完全是胡编滥造,无中生有。紫元曾有专文详述过)

  拍卖网上留言说:主要内容有:六合拳序、意拳目录、六合拳论、十二形练法、五行合一处法、拳棍赞、习艺二动、习艺三知、习艺二戒、五行相克五行相生、手中诀窍十六把气功、十八般兵器、内功经、乾坤纳卦经、内功十二大力法、地龙经、五行拳谱序、五行六合抢谱、五行刀谱、五行棍谱、六合大枪一套、伏虎拳、枪法縂论英雄谱、王宗岳先生太极拳论、张三丰先生遗论、八卦拳等等,内容太多了----


  当前价格:无人出价  
  领先者:无人出价
  起拍价:5000元   最小加价幅度: 100
  运 费: 快递:15

  已经结束
   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  按:不知为什么在上一篇文章中,发表时始终发不上一些文字,漏掉一大截。所以再单独发在这里。

  紫元按:《形意拳基本行功秘法》,著者高降衡先生。此书成书于民国二十四年(1935年)。高先生之师贾大俊先生与形意拳师李洛能则是同门师兄弟,都是郭维翰门下的。高降衡则与半步崩拳的郭云深为同一辈分。

  在荒唐低劣的伪《六合拳序》中(出自光绪21年前后太谷形意门车毅斋、宋世荣之处),伪戴龙邦称马学礼为马公,显 然是以晚辈的口吻。原因是古人学艺时不敢乱问具体传承,除非老师告知。而车毅斋从买状图处听说了马学礼从姬龙峰处偷艺、后得授艺(可见买状图也不清楚马学 礼出生时,姬氏早已经去世,马氏的老师是河南府李,师爷是南山郑氏,上面隔两代后才是祖师姬龙峰),于是造出一个马学礼的师兄弟曹继武来,可见伪序制作者本来只想让曹继武与马学礼平起平坐的。


  可是到了后来又看到经改编落款后的、有清雍正13年正月新安王自诚父子落款的六合十大要论序(是从 清雍正113河南府李的原六合十大要论序改编的落款),想想不对,于是又把马学礼降一辈,索性去掉王自诚父子,换上曹继武,不仅把六合十大要论序剽窃成曹继武的作品,同时也把马学礼、戴龙邦都列成曹继武的弟子,这就是最早的、即光绪21年的曹继武六合十大要论的诞生!(见光绪21年车毅斋师兄弟李广亨在太谷抄录的《心意精义》)

  但是,太谷伪《六合拳序》已经流传出去(见车氏徒孙刘俭收藏的太谷形意门的《六合拳经》),于是马学礼与戴龙邦在光绪21年就有了一个是师伯与师侄的关系,一个是师兄弟的关系的混乱说法。事实上,车氏等既不知马学礼到姬龙峰之间的几代传承表,也不知马学礼到李祯之间的传承表(马 学礼--张志诚---李祯),而在最终决定炮制伪《六合拳序》前的几十年中,车、宋不仅被其师李洛能告知是河南鲁山南门外李祯传戴龙邦父子心意六合拳的, 车、宋本人也是这么告诉自己弟子的,这就是为什么无论是山西还是河北形意传人中从民国初以来始终存在有李祯传戴氏父子的说法并记录在出版的形意拳书中。


  也由于不清楚马学礼到李祯之间的传承表,于是不少把马学礼与李祯列为师兄弟,而既然伪曹继武六合十大要论中把马学礼与戴龙邦列为师兄弟,所以也就有人想当然地把马学礼、李祯、戴龙邦并列在一辈中,甚至把马、李也都列成是曹继武门下的师兄弟,或者索性把马、李、戴都列曹继武门下的师兄弟了。


  按照太谷伪序的说法,是姬龙峰--曹继武--传戴龙邦,戴龙邦成了姬氏的徒孙。那么真正的马学礼、李祯的传承是:姬龙峰--南山郑氏--河南府 李--马学礼--张志诚--李祯。。。也就是说伪序中的戴龙邦成了马学礼的师叔,是李祯的曾祖辈的人物。戴龙邦的儿子戴二闾成了李祯师爷辈的人物。。。于 是滑稽的事就越加出现了:一百三、四十余岁的戴龙邦化三百两白银请曾孙辈的李祯传自己及儿子心意六合拳,曾祖辈、师爷辈的戴氏父子不顾一百三十余岁及 一百岁出头,重新回炉,再造心意六合拳。。。奇迹!


  对这种极荒唐、极混乱的传承、辈份与伪造,在山西祁县的真正心意六合拳传人忍无可忍。

   

  首先是买状图一支的传人祁县范氏在太原国术社作书指明戴氏父子是李祯所传,而自己祖上是买状图所传,李祯与买状图是亲戚关系,向伪造者表明自己是知根知底的;

   

  其次,本来隐忍的戴魁见范氏这么说,一方面惟恐被范氏及国术界误认为是戴家在伪造师承等,一方面也为了揭露造假者,于是让其早期弟子之一的郭映田记录下戴魁 口述的《心意拳术学》,其中列出传承表(溯源)、并作六合心意拳序,以表明与伪《六合拳序》的不同,当然拳谱其余整个内容绝大部分也不同。


  因此,范、 戴二人直接拿出真正传承表来驳斥伪 《六合拳序》。

   

  而祁县另一位心意拳传人高降衡则以恶搞的方式来驳斥伪序:伪序说是岳飞创心意六合拳并留谱,高氏则说是周侗;伪序说姬龙峰得谱,并据谱重新 创出拳,高氏则把姬氏彻底切除,提也不提;伪序把马学礼与戴龙邦牵扯成师伯师侄关系,没有提到李祯,高氏则把马学礼与戴龙邦在拳学传承上一刀切开,取而代 之是马学礼与李祯是师兄弟,把李祯拉进来;伪序说曹继武是戴龙邦的师父,高氏则把曹继武从戴龙邦处切除,明确表明曹氏与戴氏没有任何关系,高把曹氏说成是马学礼、李祯的师父;伪序说戴氏的心意拳是乾隆初学自曹继武,而高氏则说戴氏心意拳是一百几十年后的道光18年及21年分别来自李祯与牛氏,与曹氏没有半点关系(高氏的老师是生于1875年左右的贾大俊,贾的老师是生于1820 年前后的郭维翰,郭维翰与戴二闾一起向李祯学艺,仅此一点,我们可以一目了然戴氏乾隆初学艺是何等的伪劣)。。。

   

  高氏这种黑色幽默化地恶搞伪《六合拳 序》,与前述的范、戴二位心意拳传人的方式风格显然不同。

  而山西国术促进会的刊物《国术体育旬刊》也连续刊文来驳斥伪序。

   

  太原形意门人还在上世纪八十年代处整理出的李洛能遗著中也猛扇太谷伪造者的耳光,李氏遗著中居然也没有半点曹继武的影子  练“心意拳”的高降衡为什么把自己的著述称为“形意拳”?这与“心意六 合拳”安大庆的弟子宝鼎把自己的著述称为“形意拳”是一个道理,那就是:上世纪三十年代形意拳书藉已经出版了多本,心意拳(心意六合拳)书籍一本也没有出 版,而李洛能传弟子时也是说是心意拳,但因山西、河北人的发音问题,李洛能在河北的传人就以为是形意拳,而孙禄堂、李剑秋等又率先以“形意拳”之名出版书 籍,其他形意拳传人也纷纷出版书籍,本来在太谷李洛能的弟子还是称“心意拳”的,如车的碑文,李广亨收藏的拳谱《心意精义》等等,但后来也受了出版物的影 响,在出版书籍时也改称“形意拳”。当然也有坚持太谷最原始称呼的如上世纪末李复祯的传人太原的张友林其出版的书名依然是“心意拳”,而宝鼎、高降衡也是 受大量形意拳出版物的影响,误以为“形意拳”的名堂是正确的,于是在他们出版的书名上也改成形意拳。

  该书师承表中,高降衡把曹继武列为马学礼、李祯的老师,却未列为戴龙邦的老师,把马学礼、李祯并列在一个辈份中,把李祯列为戴龙邦子文量(大闾)、文薰 (二闾)及妻侄郭维汉的老师,又把戴龙邦列在大闾、文薰二闾、郭维汉及李洛能之上。这说明高降衡对河南心意六合拳传承中马学礼是李祯的师爷的情况不了解, 所以把他们列为平辈。

  而从高的自序中可知,高熟悉伪文《六合拳序》,被伪文搞晕了:一方面他的老师贾大俊告诉他戴家的心意拳来自李祯,但伪《六合拳序》中说来自岳飞,并由曹继武传给了戴龙邦,戴龙邦当然传给了自己的儿子们。怎么办?

  于是他采取了一个折中的,又十分滑稽的方法来写传承表,与他自序文相呼应:

  首先以周侗传岳飞,岳飞是继承人,来表示与伪《六合拳序》中的岳飞是创始人的说法不同。而把岳飞的部将牛皋说成是闻周侗传岳飞心意拳的大名而去拜岳飞为师 的(高降衡对“宋史”“岳传”中的人名如把周侗写成周通,及人物情况一概稀里糊涂),于是自编了一个牛皋的后代“牛希贤”,来说明经过六、七百年,周侗传 岳飞的心意拳没有断过,比仅凭得了一本拳谱自悟出来的姬际可强多了,于是把姬际可也给“宰”了,提也不提,也表示与伪《六合拳序》中姬际可得谱创拳的说法 不同。编造出一个“牛希贤”来,如同编造周侗发明心意拳,也是高降衡用来否定伪《六合拳序》中姬际可谱创拳的说法的。但是上世纪三十年代戴奎的拳谱中只有 教戴家螳螂拳的金世魁及教戴家心意拳的李祯,可见“牛希贤”、“曹继武”并不存在,如果存在,戴奎既然记录了金世魁、李祯,绝无不记录“牛希贤”、“曹继 武”的道理!因为如果真实存在“牛希贤”、“曹继武”传戴家拳艺,戴奎记载之,戴家的心意拳岂不更能显贵?!可笑的是,高降衡编造“牛希贤”六十多年后, 祁县曹继植更加发挥起来了,编造了一个“牛希贤”的先人与戴龙邦的先祖戴伯苗的交往,把正儿八经的戴家的心意拳传承搞成娱乐化。

  其次,高降衡把伪《六合拳序》中的曹继武列为马学礼、李祯的老师,而不列为戴龙邦的老师。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系清楚的话,那么他这么列表, 是在故意扇伪《六合拳序》的耳光。如果高降衡对马学礼、李祯的辈份关系不清楚而这么列表的话,是在表示对《六合拳序》的半否定,即:高的老师贾大俊告诉他 戴家的拳是李祯传的,不是什么曹继武传的,所以不能按照《六合拳序》中“曹继武传戴龙邦”那么列,为了避免矛盾,戴龙邦上面索性不列谁是老师,把曹继武则 列为马学礼的老师,显得滑稽可爱。

  再者,从高降衡的自序中的“学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八 年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来店就 食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。”也可知,高对戴氏家谱、人物姓名的真正写法,所处年代,一概无知。其高文中“道光十八年、道光二十一年”又似在故意重 扇《六合拳序》耳光子,因为从“乾隆十五年戴龙邦作序”到“道光十八年、道光二十一年”戴龙邦还在请老师给儿子们授拳,脑筋正常之人是绝对认为在搞笑的。
  事实上1841年所谓“因替牛希贤修建住宅而感动牛希贤前来传授戴氏父子”,是高衡降张冠李戴了,戴隆邦是非常有心机的人,见李祯不愿轻传,数年后暗暗花了三百两白银替李祯改建住宅,李祯一日返回家乡竟然不识自家房屋,询问后因感动再赴社旗,戴氏父子始得真传。而光绪21`年出自太谷形意门车、宋的《六合拳序》,居然说戴龙(隆)邦生于康熙52年(1713年),被提前了近80年(戴隆邦为明初戴氏19世孙,如此,戴氏前18代祖宗就平均活了不足18岁,大部分都夭折。而道光21年即1841年,一百二十八岁的戴隆邦居然为儿子们请老师学武)。车的徒孙太谷吴殿 科先生在《戴龙邦先生传略》一文中说戴龙邦卒于嘉庆七年(1802年),终年九十岁。也 即戴龙邦死了几十年后,又复活(或者按照阿胡的Q想,是诈死)再请李祯传儿子们,而且复活后过了几十年又传1809年出生、37岁即1846年才开始学 艺、学了10年,即1856年才毕业的李洛能(按车氏自家记载:清咸丰六年即1856年,李洛能先生正式收车二即车毅斋为徒,精通文笔的孟勃如将李洛能取 名为李飞羽、字能然,将女婿‘车二’取名为车永宏、字毅斋。从此,李洛能先生将戴氏‘心意拳’悉心传授与车毅斋),并且复活后一百四、五十岁时还参加抗捻 匪、太平天国军之战。复活后的戴龙邦感觉自己老师曹继武徒有虚名,当年教他的心意六合拳屁用也没有,是个大骗子,骗了自己的钱财与光阴。。。所以情愿让儿 子拜自己曾孙辈的李祯为师再学,自己也跟着想,真是不耻下问啊!。。。而那时真实的1、790年出生的戴隆邦的还没有成亲,十来岁就夭折了,更勿论有子嗣 了!  高氏自序中其他谬误不少,紫元只以深色表示出,不再具体指出。


  附:《形意拳基本行功秘法》  国术一道,由来已久。虽代有名流,然其教多属口传,且尝授艺不授意,攻斯术者,若无专书以考,每抱向隅之叹!近夫国民精神蒌糜不振,西人称为东亚病夫!先 知觉者,为保存国粹,复兴民族计,感武术之需要,诚教国之药石,于是竭尽其力,以倡导之。向不轻视于人之拳谱精义,亦多见诸著述,公示于人耳。余友高君殿 卿,酷好斯道,精天形意拳,每工作之暇,必同二三知己,悉心研究,偶然兴高采烈,通宵达旦,未见有情容。乙亥之春,君将其所学编定成书,定名为《形意拳基 本行功秘法》。其练法,必先从基本着手,首站丹田次练六合,使丹田之气灵活无滞,再将心神意气,手眼身法步,贯注一气,不有空隙,则内外六合成功。其次本 五行相生、相克之道,以究劈钻崩炮横五拳,精而后再习,形象暨各种器具,务要仲缩自如,纵联敏捷,一发而人不及避,且此拳势虽单纯,不若花着可以悦人耳 目,然一拳精,而后习以他拳,不令学者有贪多不确之弊,亦斯拳之所长也,若能彼此基础练法纯功习练,左右互易,进退连环。须由熟而求精,尤以实用为贵,如 此沿可适其极也。是年,余流学并院,适君长院会计,时欲将其手著问世,询诸余志,余以此拳诚有裨益于社会,然个人于此道向无研究,可谓寡闻浅见,故不敢忘 言,就管见所及,而弃于书站,聊作介绍可耳。

  中华民国二十四年夏 古陶李乡亭敬叙于太原并州学院

  自序

  余幼时最喜运动,读书之暇,尝习国术以自娱,然以派别悬殊,无所适从。十五岁时,有乡人贾翁大俊者,好道貌岸然学,精形意拳,声望素著,远近闻名,余仰其 道,以师事之,赖翁耳提面命,历十数寒暑,而行功未敢可断,其所讲之理论及应用,至理名言,所谓集思广益,精通艺术者也。其后游学苏州,得遇长隆镖局左炳兴君(晋文水人),时蒙君指导之,余于是益信国术之精奥玄妙,绝非旦夕可立待而成,是以益不敢自信,而愈觉不足。乙 亥之春游并门,正值本省盛倡国术之际,务以发扬武德,健身强国为目的,各地各流,一时云集,诚可谓武术中兴,千载佳会,硕宿高隐,献艺社会,绝不敢饶舌以 误世,然慨世之国术名家,偶有心得,必珍藏之陋习相演,今古皆然,而衣钵于是失真传焉。余有感于斯,就余师所传之形意拳基本行功之方法,及各路姿势之原 意,和盘托出,间有参以已意者,亦为实际上所应有,断乎不度察也。愿作初学者入门之途径,及研究期巡者之一参考书可耳。何受海内外方家以指正,实所企章。

  第一编

  第一章 绪言

  形意拳之基础功夫,在乎锻炼丹田六合以及五行十二形各式。得其全者可以祛病延年,安**民;得其一总者,亦可壮胆、涨力、护体、击敌,效用至广也。然而抄 袭相传,残缺难全,置丹田而不论者有之,弃六合而不究者有之,欲成大道,不亦难乎?余不揣浅陋,就吾师所传原势,绘图著说,并将用气、周天、得真等秘法, 以及斯拳之各要诀付印问世。通斯拳者固可作为参考,而初学者亦可藉以升堂入室矣。

  第二章 溯源

  形意拳相传为宋人周通所发明,武穆得其传者,仅岳武穆一人。武穆名飞,字鹏举,河南洛阳人。父早亡,事母至孝,少负节气,足智多谋,自得周 翁拳法,便殷勤行持。陕西牛皋闻名往访,至则周翁已死,遂与武穆为莫逆至交,尽得斯拳之奥妙。后金兵侵境,武穆等大破之,于是诚震遐迩。世常言:撼山易, 撼岳家军难,可见其武功为如何矣!异乎金元数代,鲜究斯技,以至几迭流传。降及明末清初,薄州姬隆风访师终南,得武拳谱,归而依法精练,斯拳乃得重兴,后传继武。继武苦学十二载,功方成,康臣癸酉。联甲三元,钦全为陕西大远总都督。后告归籍,传河南马学礼。学礼与戴龙邦交索笃。邦祁县小韩村人,善技击,广交游,时开广盛店(河南十家店),故以武拳谱授之,时乾隆末年也。迨道光十八年,龙邦子文量(大闾)、文薰(二闾)及妻侄郭维汉皆至十家店邦执旅店业,兼讲学武艺(俗传李政曾为三人之教师)。道光二十一年间,有陕西牛希贤者来 店就食。贤固牛之后,而精通斯拳者也。闻龙邦好友尚义,故来访究竟,而邦不知也。后以贤之举动异于常人,卒为龙邦所发觉。贤被洁无奈,乃俱道所以。文量、 文薰、维汉等三人自此遂以师礼事之。某夕,雷声叠作,大雨倾盆,贤忽仰天而叹,良久不语,时家屋残败,适逢大雨,想已倾圯矣,故不乐。文量等交相劝慰,并 杂以他言,后亦渐安。嘉宾数日天晴,文量等达龙邦之意,暗差店伙携款人陕,代贤大兴土木,历一载有半,屣方成。隔数年,贤思归,龙邦父子留之不听,及还其 庄,见屋已变,心怪之,而不敢虐人,询著邻人,始知颇末,于是大为感动,据有间,复至广盛店,尽传奇所知。阙后李洛能摹技往访,至则希贤已就术矣。文量等 以其远道访师,行端情诚,遂与之相友善,于是四人日究斯技,行功弗辍。

  咸丰间,捻匪作乱,清帝派兵征伐,随之就禽,四人皆有功焉,龙以文薰为最,故匪平之后,赦赐黄马褂以表其功,光绪初,文量等以年老归里,戴五昌、戴梁栋、朱氏、温老六、贾大俊因得其传,余事贾翁有年,聆其述传如此。

  附识:1.迄今流传各地者,因为祥确,故从略。2.文薰即二闾,世以龙邦为二闾,误矣。盖乃二闾之父也。   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  2014年12月至2015年元月期间,紫元的中国之行,收获也是巨大的。

  在从新西兰回中国上海的飞机上与几十年老友培民一家不期而遇,聊起当年一起在上海中山医院等情形,一晃几十年已逝,不胜感慨,然友情依然仍旧。。。

   

  飞机飞行了十三个小时后,早上达到浦东国际机场,过去在飞机上说睡就睡的我,这次不知是因为行程安排得紧张,还是期盼有重大发现,竟然一点也无睡意。回到上海父亲家,与老父亲少作交谈,当晚即坐卧铺车,经十多个小时到达徽州的黄山市。这是个人杰地灵的好地方,市中新安江水滚滚流过,当年徽商就是由此水路去杭州、苏州、上海等地,周围的绩溪县便是明末清初《拳经》中的人物曹焕斗的故乡,而周围的歙县不仅是张横秋教拳的地方,也是李白当年所访的许宣平的故乡。。。紫元几十年前高考完后,因不知是否考取第一志愿(现复旦大学医学院医学系),心中烦闷,遂与紫元水彩画老师刘先生及一位同学,三人一起来黄山写生,记得当年为了盘缠,紫元将初中到高中多年用父母给的零用钱购买的心爱的书籍全部卖给了上海福州路的“上海旧书店”,那些书上可有不少紫元的读书心得啊。。。现在回想起来还心疼!那时的大陆人民还没有从被阿毛统治的贫穷愚弱中回过神来,出远门去名山大川写生是件非常奢侈的事,紫元不愿增添父母的经济压力,遂尽量自筹游资。那时的黄山火车站的城市还很破旧,与现在很不一样了,武友们将紫元安排在黄山国际大酒店入住,照顾得十分周全,令紫元感动。

   

  承蒙徽州武术名家吴新华先生及其弟子骆先生的热心安排、一路陪同,紫元去各地拜访当地武术名家,考察《拳经》中醉八仙拳、剑的踪迹。。。


  紫元与王老先生

  歙县著名八仙拳名家王老先生(已耋耄之年)之拳姿

   

  王老的麻绳鞭也十分有特色,是王老放在口袋里、随时可以拿出来的武器,又称”捆仙带“。在谈到绩溪武术名家时,王老先生脱口而出说”过去听师父讲过绩溪的曹焕斗很有名“。。。至于他本人拜过歙县多名武术老师,是不是张横秋一支传下来的,他也不很清楚。。。紫元有些失望,然而奇迹还是发生了,不过那已经是紫元回到新西兰了:紫元终于发现张横秋传人张氏在歙县的具体村庄。。。并且从这几本文献记载上彻底弄清玄机和尚、陈松泉、张横秋、张孔昭、张鸣鹘之间的关系、籍贯、传人等,而其传人文献上清楚记载玄机和尚是福建南少林寺的,根本不是北少林寺的!待紫元过几天将文献一起上传,这是明末清初《拳经》传人嫡传的版本,不仅最完整,也最具权威性,无疑是拳史上重大发现!

   

  最后一日主人安排在徽州文化山庄请紫元给徽州太极拳教练讲一天课,还有来自皖北合肥,盛情难却,紫元无论行程再忙,也得挤出这一天来  讲了一天课后,这些教练们希望紫元下次能够在徽州开班。。。紫元也特别喜欢徽州的人文,以后有机会吧!  紫元与部分徽州太极教练合影(那时紫元已经几日未能睡好,处于失眠状态,时差?兴奋?行程太紧?睡觉时总在飞机、火车上?很辛苦,但为了中国文化,这是必须的,再苦也心甘情愿!)

   

   


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  从下列文献中,紫元发现:玄机和尚是福建少林寺的,他与河南少林寺没有关系。陈澄泉(不是陈松泉)是玄机和尚弟子,也是福建一带的南方人,不过陈澄泉之后自己又携重金遨游海内,遍访名师,已经不单单是玄机和尚的武艺了。陈澄泉的弟子是张鸣鹘(即张横秋先生),张鸣鹘显然也是南方人,张鸣鹘即是《拳经》的最早作者,成书于清康熙年间,可见玄机和尚是明万历人。张鸣鹘(即张横秋先生)游徽州时传张孔昭,而张孔昭也有家传的罗家短打,并结合之,故张孔昭的武艺也不纯是张鸣鹘的武艺了。张孔昭的弟子歙县胡亦政之子胡老柏(道生),在江苏太仓传的弟子良轮(即张孔昭的第四代传人)于乾隆癸酉(乾隆18年,1753年)著书《张氏短打拳谱》。曹焕斗(被误作曹斗焕,及被误认为是张孔昭的姨表兄弟,其实是姨表亲的后代)也于清乾隆四十九年作《拳经、拳法备要》。以后的抄谱,如同治四年的抄谱、光绪年间、民国初的抄谱则越来越混乱,张冠李戴的现象泛滥。

   

  注意:


  注意:在文献中提到玄机,又称玄武是明代万历年间人,与紫元这次在东北另外发现的最早醉八仙拳、剑创始人、道家武玄(也是南方人)有什么关系,待紫元以后再道来。
  下面这页是张鸣鹄(横秋)先生的自序,其职业为“儒业”,所以作序。序中说明《拳经》的来源,是他的老师陈松泉遨游海内,遍访名家巨擘时所抄录来的,可见《拳经》内容也不是陈氏自著的,也不是来自一个人的,玄机和尚只是其中之一而已,横秋先生也只是对《拳经》作序而已:


  《玄机秘授穴道拳诀》武功秘籍珍本﹙上卷﹚

  《玄机秘授穴道拳诀》武功秘籍珍本﹙上卷﹚

  《玄机秘授穴道拳诀》武功秘籍珍本﹙上卷﹚

  以下是“ 乾隆癸酉岁次仲秋月天都后学良轮”《张氏短打谱》中所附的张鸣鹄(横秋)先生的自序,与上面的基本相同
  [转载]各系拳经来相会 <wbr><wbr> <wbr><wbr>载诸书旨遇诸缘


  [转载]各系拳经来相会 <wbr><wbr> <wbr><wbr>载诸书旨遇诸缘


  [转载]各系拳经来相会 <wbr><wbr> <wbr><wbr>载诸书旨遇诸缘

  良轮的谱中还有一篇“授受原因叙”,是绩溪张孔昭的自述,其中写道“自庚辰秋糊口于歙南锦庭之里”,即他于康熙三十九年,即1700年从绩溪去邻县歙县教书,这便是歙县该拳的来源:

  授受原因叙

  夫拳之习,奚为而起乎。盖谓身体、发肤,受之父母,不敢毁伤,而具者也。经云:战阵无勇,非孝也,言以保身为孝耳,矧古圣帝、明王、仁人、孝子,莫不重其 事,而尊其术,是以历代依武成名者,不一人,因人著能者,不一技,或有以弓矢、棍棒,或有以刀剑、戈矛,精其技而造其神,吾闻之矣。初未闻有以拳传于世 也,有之,乃宋太祖始创立长拳三十二势,遍打天下,莫之有敌,且卒能保身解危,籍登九五之位。若使太祖当时未习拳法,几被奸人所算矣,岂非习拳有益之一证 哉?其术感发人心,其事脍炙人口,宝而传之,仅一代从而习之,不止一人,纷纷杂出,纭纭猬生,逞奇献巧,各成一家。总而言之,无非防范保身而已,敢谓恃拳 而残人乎?孰意凡俗不古,浇漓渐开,忘乎立拳之原,昧乎习拳之用,稍得其能,遂扬眉吐气,飞拳跃腿,横行村堂,视为敌焉。嗟乎,其真无敌于人耶,殆未有真 拳其人耳,所以,弱者受其欺,寡者被其害,富者遭其辱,贫者惧其怪,俾堂之人敢怒不敢言,甚而伤残手足,以危父母,岂非不孝之奢耶。余罔窃自思曰,非拳无 以保其身,非拳无以全其家,非拳无以锄其强,非拳无以除其暴,非拳无以免其辱,非拳无以止其害,是拳之益于人也,甚亲切而不可缓者哉。乃奋然而兴,锐然而 往,专心从拳,盖有日矣,而其所以成此术者,虽予之僻性好武,亦家先人钟爱而致之也。吾十有五而志于拳,三十而立,未尝私传一人,人亦不识予之能拳,隐而 自乐,埋而不彰,若将终身焉。自庚辰秋糊口于歙南锦庭之里,里有长者荣佩兄,与其侄泰如者,颇亦好武。一日闲话,问及斯道,每以无真拳为对,予慨然叹曰, 非无真拳,盖无真传耳。继出平生所学示之,荣老乃曰:不图为拳之至于斯也,存其形势与人同,而筋节与人异也。因命其子侄辈,从余学焉,三年有成,虽不能出 众超群,略足以制胜却敌,虽不能建功立业,亦足以全家保身,虽不能尽忠尽孝,亦足以祛害除凶,固曰天命使然,实乃人事所致。俗以予为不肖,酬能必我之拳真 乎,故传授必其人,既得其人,必授其真,世之秘而不传,传而不真者,皆先生之罪也,至于乡愚野夫,道听而途说,侮慢拳师,而卒误人子弟,噫,奚足道哉。

  良轮的谱中也有几篇他自己的文章,不过到了他这一代,已经把张孔昭误以为是张横秋了:

  紫元按:良轮乾隆癸酉(乾隆18年,1753年)这篇“身步宗旨”,因:“惜世代传钞,句读混乱,错字数千,难以卒读”,紫元反复读来,发现该文章段落在“世代传钞”过程中被移位,以致解读者都自以为是地“解释”,未能道明真相。紫元将文中段落回复原样,便一读就明确,其原样如下:

  “拳技统宗百法锦囊

  身步宗旨

  常闻学书者曰:不知六书者不可以会字。谓习拳家,不具三法者尤不可一宗拳也。何为三法?乃手法、身法、步法是也。一法未精则不可以抵敌,三法不备,学而未 入门,与不学拳者无异。然而三法之中首重于步,以步为主以手为用。步者根也,身者本也,手者技也。如拙者,无根而枝附如夫耳。即手为门户,以掩周身,固不 可忽。若非身体还转支应,莫撄动敌之锋。然身手虽具圆活茍无步多进退相承,终难避冲逃直。纵能偏闪斜侧,手动而脚不应,身转而步迟。能上下乘达则进退凝 半,焉能克敌制胜哉?嗟乎,余之习拳者,端尚重手,不知体面,不为用竟,置步法而言,是犹拾者就末也。且而跨马开弓之旨,久失其传,动节运气之学世所罕 有。所以肆武者,昧偏闪腾挪之义,无起伏粘卸之方,不求动节之略,独特练力之十一。究其身法,尚未知是何样范,或稍能蹲身端坐者遂认曰身法好。常见三脚猫 假冒拳师,玄三家村里谈技,教人摆坐马势,将两脚八字分开,挺直坐下,不异老者登厕乃喻。


  学者曰:要练到推不动才妙,并不言脚步如何进退,身体如何操守,其势其名何义?其法其用时,毫无筋节指点,使人莽撞瞎摸,又如教人摆前弓后箭之势,先将 学者身体帮正向前,以前脚跨出,俨如十字屏风,然后将学者后脚弯里一蹬,看坚硬否,随喻学者曰:此处最要坚固,不然恐被人从后往里一蹬就要跌翻闪,此议 论几令人喷饭。其如手法,则横冲直撞,但知重为能,脚步则直进直出,自谓以快便可称,岂知拳法奥妙靡穷,以如出囊无底。有许多奇正相需之方,反复制胜之 义,祗可意会难以言喻,若特手重步快之一见,遂可以尽拳法之神奇,吾不信矣。种种传来悖谬难以悉数,略举一二以见冶习之误。夫手法因宜于重,然必谙于披窍 捣窍,方能克敌。而身法虽贵,手低不有起伏卷舒,何以操持方伸缩围活之利、精阴阳幻化之微?更须手一动则身旋步转,拳一出而肘肩并随,乘虚因势方不撄人之 力,刚柔打济,始称御敌之奇。环转活便斡旋上下,庶不愧于身手运用之妙也。至于步法则不啻于快便,尤宜轻浮坚固,其要以跟宗指悬沉而移行,换步之间,撇膝 勾臁,跟尖踹腿随行,发不待意而后夅,迎锋触敌,刚柔相乘,顿则粘挨直入,硬则顺势斜还,让中不让,不攻而攻,无中翻有,绝处重生,庶几有下部之能,方称 为步法,岂止疾快而已耶?然必端心练习,朝夕无间,幽居简出,毌为集学以感,方能到此地步位。岂初学入门者遂得而言者哉?是以步法切于身手必先重致其攻, 以立根者,然后可以言拳也。故先贤定三角、梅玄步法实为拳技纲领。第由来世代已久,图诀无存,咸以口传心授,不无差错之弊,兼之习者尚奇妙之节,分生枝各 成一家,遂有寒鸡步、一字步、里八字、外八字步。步非裹形,而各不一称,但知恃能灵巧,不思偏枯,反掘此者肤学浅玩,未揣其如者可以伪乱真,互打诽谤,使 学者时疑,谈斯道者十常八九,揣本穷源者百无一益,非真传实学可向。

   我徽郡绩溪庠士张横秋先生拳法神奇,为宇内名家体,三角、梅玄步法化为左右之玄,推究 精奇,成一定理。绘图着诀,启千古未发之秘,使学者得其头宗。

   

  惟其机之南雄,曰萍水相逢,诚以三生有幸,因而各出生平所学,继复叩伊运用玄妙。

   然余常读张氏拳经,其寀言透彻,字字为奇,一法一用莫不备悉详言。而示人之方技矣。今四方之士尚其学者不 乏,往往说则同源,法则异派,叩其运用之方,与书旨全不相符,何也?[ ]之习武者或多鲁莽,甚至目不识丁,多因未攻书旨,何能研究精微?无非口传心授,照样画葫芦,兼之传者有秘学者未工,遗其筋节,失其本真,一经毫厘之差, 遂致千里之谬。向或图式差舛,以讹传讹,流弊日久,囊底全无,则知传来已非寀绩,学者安得全器以致颈顶张氏之名者有之者九而致志于拳。其初也,仅知艺之 有拳,而不知拳之有法,一切身步动节运气之法绝未见闻。日常习练不过飞拳舞腿,以美其观。间或特蛮力,而推桩摆架式以伺骗,种种浮泛之学,一无实绩,虚延 岁月。

   

  递更八载,嗣于王戌季夏,闻有我徽歙邑胡道生,素以拳名,颇得张氏秘与,适过吴门,余闻之喜,即偕三同志过访,过于虎丘,来自琴所欣然留居,草塌 抵掌谈心,复反斯道,因叩其身步之旨,遂以张氏之玄步法授余,指出蹁跹之妙,分门定户,有条有理,进攻退守,绰绰有余。散之则一法通于万用,不需别走坐枝 节。合之则万殊同归一理,成为一定之规。妙在千变一用。学者暸然可宗。真不愧吾内家秘授也。

   

  乃蒙不吝见 教,即发脚步、打个圆圈,但见一来一往,势若疆场奔马,横冲直撞不可以撄其锋芒,进退便捷,收放自然,乘虚因势,才不撄人之力,近身入怀犹如地塌山崩,起 伏无常,环转靡定,举动周旋,身手镕成一片,令人目不暇视,手不暇指,不啻迅雷奔电也。余窃奇之,于是相率吾友洪氏丰城、杨氏震条执弟子礼共从学焉。乃于 金阊门分设主馆畬,敬侍三月,朝夕亲教,得而提面命,学生平所未学,指已学之未明,讲解奥妙,窃究根源,好知往日之学,悉数偏枯大盖,冶习多叶根本也,况 者师技学名流,文武兼优,循循短短一一使人贯通,诚然大匠风范。确非凡之可并独,愧相见之晚耳。缘以先生甫旋,吾辈以渐星散,嗣各萍踪无定,离合非常,余因 家贫少食,且身懦多病,遂尔[ ]懒,究其拳技之学,尤未蹬堂入室,光阴荏苒,匆匆旋延十载辛未阳春,利遂娄东之南门,明年七月后蒙先生玄指与,非工深日久者不能造,无才识兼优者不 可言,其如村愚卤大,由难测识此。因不足与语也。惜吾师归泉之速未获尽其精微。良可浩叹也。依稀宗而习之,莫 不得心应手,演习一月则起伏粘卸自觉圆活。练之半载则腾挪偏闪竟成身步蹁跹。一反一复,具横冲直撞之势,彼来我去有推坚斗硬之锋,步到身彷,敌难把捉,举 手舒放,人即颠翻,得非形势与人同而筋节与人异也,于是复采诸家步法,反复推敲比较优劣,裹无出其右者也。此秘授真传矣。余得其不敢独私,绘图着诀,公诸 同志为进道之阶尔。
  乾隆癸酉岁次仲秋月天都后学良轮识

   

  附,原传梅花五步图式
  此即古传梅花五步也,为步法之祖。一切諸傢步法悉宗之以变化耳,惜诀法遗漏以至差讹。故而有名无实,载之以备参考也。

  又三角步式
  此即古传三角步式也,梅花一变而为三角,世多尚之,亦诀法遗漏,習者迷濛,无非视为共套耳。


  内家祕授,大敌梅玄五步横冲直撞圖訣

  壬申秋七月,旅寓娄东之南城,得吾師秘传大敌身步之法,何啻暗室一灯,烛见千古疑图。诚哉如获珍宝也,然至道法门,不认秘绝,故诠释以启同志,幸毋浅视,轻付强暴,以失祕授遗意也。”


  乾隆49年曹焕斗在其《拳经、拳法备要》中有如下这份序,所谓张孔昭所遇的异人即是张鸣鹘(横秋)先生,但张孔昭本人并没有对《拳经》作过序,作序的是他的老师张鸣鹘,可见中间隔了几代人的曹焕斗也不清楚张孔昭的具体师承,误把张鸣鹘的序说成是张孔昭的序,而上述良轮则误把张鸣鹘当成是张孔昭。同样在《家传秘要》中,光绪年间张孔昭在歙县的传人则把乾隆年间的曹焕斗当成是康熙年间张孔昭的师兄弟了,可见他们是听说了绩溪有个曹焕斗,便不经考证,就以为如是,他们把曹焕斗写成曹斗焕便是不熟悉曹氏的一证。在《家传秘要》看出,张孔昭主要传了胡亦政,胡氏受师之托,代师传师子张三昧,似乎并没有曹氏文中的程景陶。不过现在看到的都不是乾隆49年曹焕斗《拳经、拳法备要》的原谱,后人进行了不断的更改。

  《拳经拳法备要》﹙《拳经》卷﹚。武功秘籍珍本

  《拳经拳法备要》﹙《拳经》卷﹚。武功秘籍珍本
  《拳经拳法备要》﹙《拳经》卷﹚。武功秘籍珍本


  以下是紫元收藏的最完整版本的部分目录与序

      


   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

  0 0

  原文地址:缅甸果敢曾是我国领土作者:尊严

  果敢属缅甸管辖 但果敢族不拥有缅甸国籍

  果敢位云南省临沧市镇康县以西,面积5200平方千米,总人数只有22万的少数民族“果敢族”。果敢族95%以上的血统是中国的汉族,他们的最早来到这片土地的始祖,是一批追随明永历帝朱由榔残部的官兵。果敢的正式称谓是缅甸掸邦第一特区,名义上归缅甸管辖,属于缅甸的行政主权范围。但果敢使用人民币,说汉语,邮政、金融、通信、电力基本来自中国境内,电话还是云南区号。接受中国教育,使用中国教科书。

  缅甸政府只给予果敢族身份证但不给国籍,果敢族拿到的身份证背面特别注明:一、此证件丢失应立即向缅甸国家政府驻当地移民局申报,并立即申请补办,否则,政府将根椐有关法律处罚;二、持证人不属于本国国民,也不能作为出入缅甸军政府管辖区的有效证明。因此果敢族实际上在缅甸遭受歧视。

  一位当年曾经在缅甸读书时参加过《中缅边界条约》签订庆祝活动的民众,表示自己对这段历史记忆犹新。该民众披露,在1960年以前的中国地图里,果敢是在中国的版图内,后来是根据1960年的《中缅边界条约》才割让予缅甸的。正因为这个条约签订后,逃亡在该地区的原国民党军队就成了入侵他国的武装部队,缅甸政府从此有了消灭和向国际社会控告国民党孤军入侵的法律根据。

  根据民众曝光的内容去追踪原始资料,中国人大网上可以查到1960年的中缅边界条约全文。据Tyoka's博客的“关于1960年中缅边界条约中中国领土的损失”一文分析:

  中缅边界包括四部份:

  1. 缅北地区,就是尖高山以北未定界,也叫北部未定界(包括胡康河谷、野人山、江心坡、高黎贡山与恩梅开江之间的土地)。
  2. 尖高山到南定河是已定界(但是有个南坎永租的问题)。
  3. 南定河到南卡江为未定界,这是南部未定界(也就是阿佤山区的划分问题)。
  4. 自南卡江至澜沧江为已定界。

  该博文根据当时实际控制层面分析发现,1960年签订的中缅边界条约实际上中方吃了大亏。

  当时缅甸实际控制的只有片马(片古岗地区)、南坎。而南坎本来就是中国的,这一点缅甸自己也承认,它当时也继续要求续租,但主权属于中国。但北京“考虑到缅甸的实际困难”,把南坎送给缅甸。

  在南部也就是阿佤山区就不一样了,当时国共两军联手控制了几乎整个萨尔温江以东地区。但是签订边界条约之后,解放军从1941年线以西部份撤出(这个范围超过片马面积好多倍)。缅军随后进入,变成了缅军同国军的双雄争霸。签了这个条约,北京得到片马(英国承认这个地区是中国的,只是赖着不走),得到班洪班老部落(该地区在签约之前是解放军实际控制的),实际上北京只得到片马。

  因此自中缅边界条约后,北京不但失去了对高黎贡山以西地区的声索权,也失去了南坎三角地,及实际控制的1941年线以西的地区。

  据悉,炉房山脊下面金、银、铅的储量非常丰富。周恩来在条约中轻易放弃中国参加在炉房山脊东面斜坡所经营之任何矿产企业,并且他于1957年7月9日在第一届人代会第四次会议上所做的《关于中缅边界问题的报告》中,故意回避这一重大问题。

  《党史纵览》2005年第11期,从宋凤英撰写的“周恩来与中缅边界谈判”一文可以看出,当时周签订的中缅边界条约不得人心。

  文章说,在3月16日在政协二届三次全体会议上,关于中缅边界问题的专题报告,周表示中共承认中缅边界问题中“1941年线”的理由是:“如果否定‘1941年线’,就要修改条约或者废弃这个条约,这就使人家感觉过去历史上所有划界的条约都是可以改变的,绝不是一个条约为止。”

  对条约中中缅边界北段,中央只提出归还片马、岗房、古浪三个寨子,引起不少政协委员的异议,周解释目的是求缓和,避免引起紧张局面。中缅现在是友好国家,我们提出的要求不能过高,历史根据和政治理由必须结合起来,采取现实的态度来解决。

  文章还透露,当时云南各界有一些人认为中央解决中缅边界问题的方针“吃亏太大”,造成他们情绪不稳。周不得又在3月28日来到云南开座谈会进行说服工作。

  按党内媒体的说法,果敢原本在清朝以前属于中国,被英国入侵后划入缅甸,后成为缅甸共产党的控制区,通过与缅甸中央进行停火谈判后,果敢成为缅甸掸邦的第一特区,实行高度自治,拥有军队并自行管理内部事务。

  据希望之声报导,从缅甸果敢老街逃到云南南伞的商人黄先生表示,目前有上万的果敢人、中国人和同盟军逃入云南南伞镇避难,28号老街有中国人被杀,他们曾打电话求救,可是中共官员不理睬。他说:“我们打这个定康县110,他叫我们自己躲好。并且更为可笑的是,官员给我们讲,谁让你们跑到那边投资的,所以很气愤,一不过问,二不管,三也不发表什么声明讲一下。”他还表示中共官员对于海外受到伤害的中国人都是漠视的态度,令人感到失望和悲伤。 同样从缅甸果敢老街逃到云南南伞的欧阳先生表示,他有一个朋友在新农贸市场卖鸡,外面开战时他老婆去看一下,被枪打死了。

   青春就应该这样绽放  游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!!  你不得不信的星座秘密

older | 1 | .... | 4 | 5 | (Page 6) | 7 | 8 | .... | 35 | newer